Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Odpady

 

Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady

Právny základ:

Zákon 582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok v znení podľa VZN 5/2015.

 

Poplatník:

Fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ je povinná do 30 dní oznámiť vznik, zánik a zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku.

Pre poplatníkov, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia obec zavádza množstvový zber.

Tlačivá na stiahnutie

 

Sadzba poplatku:

(platná od 1.1.2016)

  • 0,015736 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
  • 0,0402 € za osobu a kalendárny deň,
  • 0,070 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

 

Odpustenie poplatku:

Obec odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce

Príklady preukázania nároku na odpustenie poplatku:

  • potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia obce ,
  • kópia pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce mimo územia obce (potvrdenie zamestnávateľa, agentúry),
  • potvrdenie o trvalom pobyte, doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
  • potvrdenie zariadenia o výkone trestu odňatia slobody ,
  • potvrdenie o umiestnení v liečebni, v reedukačnom zariadení alebo detskom domove.


Vyrubenie poplatku:

Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.


Úhrada poplatku a spôsob platby:

Podľa splátok a lehôt určených v rozhodnutí.

Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí alebo priamo do pokladne správcovi dane pri platbách do 300 eur.

INFORMÁCIA PRE OBČANOV K TRIEDENIU ODPADOV

INFORMÁCIA PRE OBČANOV K TRIEDENIU ODPADOV.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,39 kB
Stiahnuté: 192×
Vložené: 8. 9. 2020

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 427,15 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 8. 9. 2020

Úrad

Sociálne siete

facebook

Informácie z obce

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Piatok
8:00 - 11:30  

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať