Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Zdroj:

Štefan Dunčko; Spišský Štvrtok - Doby dávne i nedávne (1263-1998); 1998; ISBN 80-967977-0-0

Hasičský zbor

Je ťažko hodnotiť takú činnosť', ktorá sa nedá zdokumentovať. Zo všelijakej časovo neusporiadanej agendy som usúdil, že Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štvrtku bol založený asi roku 1886 a mal 32 členov. Jeho základnou protipožiarnou technikou bola ručná striekačka, 4 savice, 4 hadice, 3 prúdnice a 2 trhacie háky. Až po viacerých rokoch od založenia si členovia postupne zakúpili uniformy, prilby, opasky a sekerky z rôznych darov a zbierok.

Zbor si pre svoje účely a uskladnenie všetkej techniky asi roku 1925 postavil zbrojnicu poniže kláštora. Bola to miestnosť asi 6 x 6 m s eternitovou strechou a sušiacou vežou. Na dopravu striekačky a najnutnejšej obsluhy 6-10 mužov k požiaru existoval poradovník gazdov, ktorí museli poskytnúť' konský poťah v ktoromkoľvek čase bezplatne.

Ručná striekačka slúžila do roku 1950. Na jar toho roku bola na veľkej slávnosti posvätená nová motorová striekačka DS-12 s výkonom až 120 1/min. V roku 1955 zbor dostal požiarne vozidlo DVS-8 Tatra, ďalšiu motorovú striekačku PS-8 o výkone 800 1/min, vybavenie požiarneho vozidla a inú výzbroj. Odvtedy bolo možné pri požiaroch zasahovať veľmi rýchlo a na väčšie vzdialenosti.

Spomínaná zbrojnica po nijakej stránke nevyhovovala novým potrebám, preto požiarnici za pomoci vtedajšieho MNV postavili pri MNV novú zbrojnicu, do ktorej sa v auguste 1958 nasťahovali. Stará zbrojnica ešte nejaký čas slúžila ako predajňa mäsa a potom bola zlikvidovaná.

V roku 1975 zbor dostal požiarnu striekačku PPS-12 s celkovým vybavením a dovtedajšiu striekačku DS-12 vyradil a dal do používania miestnemu JRD.

Hasičský zbor mal vždy dosť členov, lebo sa stále omladzoval. Velitelia a funkcionári pravidelne organizovali cvičenia a udržiavali techniku v takom stave, aby pri požiari bolo možné kedykoľvek účinne zasiahnuť. V posledných tridsiatich rokoch členská základňa bola tak vysoká, že okrem družstva mužov sa vytvorili i družstvá žien, dorastencov a dorasteniek. Tieto družstvá sa zúčastňovali na rôznych okrskových, obvodových, okresných, krajských i celoštátnych súťažiach a prehliadkach. Podľa dostupných dokladov v rokoch 1954-1981 ich bolo 47, z toho v Spišskom Štvrtku osem. Najväčší úspech družstvo mužov dosiahlo v apríli 1963, kedy postúpilo do celoštátneho kola a v roku 1955 družstvo žien v Brne získalo 4. miesto. Aj v posledných rokoch sa tunajší požiarny zbor každoročne prezentuje na verejnosti.

Od postavenia novej zbrojnice prešlo iba 20 rokov a už aktívni funkcionári a členovia zbrojnicu prebudovali tak, že previedli prístavbu a na doterajšiu postavili poschodie. Tak získali rokovaciu miestnosť a ďalšie chýbajúce priestory. Jej slávnostné otvorenie spojené s hasičským balom sa uskutočnilo 30. decembra 1977. Vtedy požiarnici prevzali i nové špeciálne vozidlo CAS-25, cisternovú automobilovú striekačku s obsahom 3500 I/min vody a 200 1/min peny.

Podľa dostupných materiálov od roku 1886 do roku 1981 bolo v dedine 16 požiarov a 5 lesných požiarov. V záznamoch je spomínaný i veľký požiar v roku 1869. Medzi veľké požiare sa počíta rok 1902, kedy zhorel Vyšný koniec, v roku 1907 stred dediny, v roku 1921 Rínok, v roku 1926 opäť stred dediny, v roku 1932 zhorela polovica Huštáku a v rokoch 1931 a 1935 zhorel i Panský dvor. Podľa výjazdovej knihy požiarny zbor od roku 1952 do roku 1980 vypomáhal pri požiaroch 24 krát do okruhu 10 km. V posledných rokoch požiarnici ročne asi 10 krát zasahovali pri rôznych malých požiaroch a lesných požiaroch.

Steny požiarnej zbrojnice zdobia mnohé ocenenia, diplomy a medaily za rôzne súťaže, za pracovné výsledky, za obetavosť, za vernosť požiarnemu zboru a za príkladnú prácu. Mnoho členov stalo sa nositeľmi viacerých ocenení, vyznamenaní a povýšení.


Podľa záznamov od založenia zboru dodnes veliteľmi zboru boli:

 • Ján Sagula: 12 rokov 1886-1898
 • Jozef Petrek: 14 rokov 1898-1912
 • Jozef Bajtoš: 6 rokov 1912-1918
 • Jozef Bajtoš: 10 rokov 1918-1928
 • Štefan Sagula: 4 roky 1928-1932
 • Ján Bajtoš: 12 rokov 1932-1944
 • Ján Bajtoš: 4 roky 1944-1948
 • Jozef Sarišský: 4 roky 1948-1952
 • Štefan Petrovič: 1 rok 1952-1953
 • Jozef Lesňák: 2 roky 1953-1955
 • Štefan Sagula: 17 rokov 1955-1972
 • Jozef Toporcer: 3 roky 1972-1975
 • Štefan Sagula: 3 roky 1975-1978
 • Jozef Petrek: 12 rokov 1978-1990
 • Štefan Neuvirth: 7 rokov 1990-


O úspechy požiarneho zboru sa pričinili aj predsedovia Zboru požiarnej ochrany ako spoločenskej organizácie vtedajšieho Národného frontu. V rokoch 1978-1990 to bol František Dunčko, po ňom tri roky Vladimír Pollák a od roku 1993 funkciu predsedu vykonáva Pavol Dunčko. V roku 1986 sa konali skromné oslavy 100. výročia založenia požiarneho zboru spojené s prehliadkou starej požiarnickej techniky a s ukážkami cvičenia. No oslavy 110. výročia založenia DPZ v roku 1996 už boli na vysokej organizačnej úrovni, za čo si usporiadatelia vyslúžili veľkú pochvalu. Ku cti DPZ slúži, že vo svojej kronike majú spracované dejiny požiarnikov obce a kroniku sústavne dopĺňajú.

Obec

Sociálne siete

facebook

Informácie z obce

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Piatok
8:00 - 11:30  

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3 4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25
26 27
28 29 30

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať