Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2018 boli do funkcie zvolení poslanci:

 

Ing. Ľuboš Bajtoš (KDH)   
Slávka Bajtošová (NEKA)  
Mgr. Milan Biskup (NEKA)  zástupca starostu
Vladimír Dunčko (KDH)   
Peter Gaj (KDH)  
Zuzana Grešová (NEKA)   
Mgr. Anna Hricková (NEKA)   
Darina Knapíková (KDH)   
Ing. Štefan Oravec (NEKA)   
     

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Práva, povinnosti a kompetencie obecného zastupiteľstva vymedzuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatút obce Spišský Štvrtok a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy nájdete tu.

 

Obecná rada

Zloženie: Mgr. Milan Biskup, Slávka Bajtošová, Ing. Ľuboš Bajtoš

 

Komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok

 zriaďuje ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány tieto komisie:

  • Komisia finančná, územného plánovania a výstavby

      predseda               Ing. Štefan Oravec

      člen                       Mgr. Milan Biskup

      člen                       Mgr. Anna Hricková

 

  • Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

      predseda               Ing. Ľuboš Bajtoš

      člen                       Vladimír Dunčko

      člen                       Zuzana Grešová

 

  • Komisia na vybavovanie sťažností

      predseda               Slávka Bajtošová

      člen                       Darina Knapíková

      člen                       Peter Gaj

      1. náhradník         Mgr. Milan Biskup

      2. náhradník         Ing. Ľuboš Bajtoš