Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2018 boli do funkcie zvolení poslanci:

 

Ing. Ľuboš Bajtoš (KDH)   
Slávka Bajtošová (NEKA)  
Mgr. Milan Biskup (NEKA)   
Vladimír Dunčko (KDH)   
Peter Gaj (KDH)  
Zuzana Grešová (NEKA)   
Mgr. Anna Hricková (NEKA)   
Darina Knapíková (KDH)   
Ing. Štefan Oravec (NEKA)   
     

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Práva, povinnosti a kompetencie obecného zastupiteľstva vymedzuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatút obce Spišský Štvrtok a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy nájdete tu.