Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

04/2018 Zber odpadov v obci

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rekonštrukcia šatne futbalového ihriska v Spišskom Štvrtku

Rok realizácie projektu:  2018

Výška poskytnutého príspevku: 15 000 EUR

Celkové výdavky projektu: 45 970 EUR

Rekonštrukcia šatní - ihrisko

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Spišskom Štvrtku

Trvanie projektu: 07/2018 -  08/2019

Výška poskytnutého NFP: 439 039,82 EUR

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť materskej školy v Spišskom Štvrtku.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Spišskom Štvrtku.


Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Spišskom Štvrtku.

Rok realizácie:                  2018

Hodnota investície:   43 059,33 €

Výška dotácie:          30 000,00 €

Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Projekt Hasičská zbrojnica - plagát


Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké

Trvanie projektu: 01/2017 -  06/2019

Výška poskytnutého NFP: 36 253,10 EUR

Cieľom projektu je zvýšiť počet osôb MRK v lokalite IBV Široké s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania zabezpečením prístupu ku kvalitnej pitnej vode.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

plagát


Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok – SO01 ulica Potočná.

Rok realizácie 2016

Hodnota investície 67 377,94 €

Výška dotácie: 13 500 €

Projekt finančne podporilo MV SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Projekt ul. Potočná


Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok

Rok realizácie: 2015

Hodnota investície:192 070,12 €

Projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie / Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Verejné osvetlenie - projekt