Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný úrad

 

OBECNÝ ÚRAD  SPIŠSKÝ ŠTVRTOK  
SÍDLO:

Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok

 
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk    
podatelna@spisskystvrtok.sk  

IČO:

DIČ:

00 329 631

2020717897

 
IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001

 

Starosta obce Ing. Ján Greš

053/46 99 074
starosta@spisskystvrtok.sk

     
Prednosta úradu: Ing. Eva Bajtošová 053 / 45 98 532
prednosta@spisskystvrtok.sk
     
Správa daní a poplatkov: Janka Jurčová 053 / 45 98 222
dane@spisskystvrtok.sk
     
Matrika, evidencia obyvateľov: Mária Lehocká 053 / 45 98 222
matrika@spisskystvrtok.sk
     

Kultúra, správa bytov, aktivačná činnosť: 

Daniela Andreidesová 053 / 46 99 073
kultura@spisskystvrtok.sk
     
Podateľňa: Anna Rothová 053 / 45 98 532 
podatelna@spisskystvrtok.sk
     
Učtáreň: Irena Stašová 053 / 45 98 532
uctaren@spisskystvrtok.sk