Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Program odpadového hospodárstva obce Spišský Štvrtok na roky 2016-2020

POH, ako strategický dokument obce Spišský Štvrtok bol schválený dňa 13. marca 2019 uznesením obecného zastupiteľstva číslo 15/2019.

POH 2016-2020