Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Dovateľské zmluvy

Rok 2013

Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 17.6.2016 Stiahnuté: 205x

ZoD č. 2013/GD/01/015 - uloženie asfaltu ul. Záhradná Stiahnuté: 201x

Dodatok č. 1 k ZoD č. 2013/GD/01/015 - uloženie asfaltu ul. Záhradná Stiahnuté: 201x

Dodatok č.3 k zmluve 564/05 o prevádzkovaní verejného vodovodu Stiahnuté: 198x

Dodatok č. 5 k zmluve 300/07 o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku - kanalizácia a ČOV Stiahnuté: 195x

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 199x

Dodatok 1/2014 k zmluve 1/2011 o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 189x

Rok 2012

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č 001_O_2009 Stiahnuté: 210x

Zmluva o výkone činnosti 75_08_AZ_DK - dodatok č.1 Stiahnuté: 178x

Zmluva č. 61/2012-HU o poskytovaní hromadných údajov z katastra Stiahnuté: 188x

Zmluva o uverejnení inzercie v Zlatých stránkach Stiahnuté: 221x

Zmluva o postúpení práv a prevzatí zäväzkov - zmena stavebníka č. ZoP_2012_047-PP Stiahnuté: 374x

Zmluva o pripojení žiadateľa do distrib.sústavy č. ZoP_2012_047 - Ku Kremni Stiahnuté: 219x

Zmluva 01_12 na výkon autorského dozoru Stiahnuté: 201x

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č.100738553ZoP Stiahnuté: 211x

Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia č. 0120120301 Stiahnuté: 210x

Zmluva č.1222/4400/2012 o súhlase s realizáciou preložky - VSD Stiahnuté: 272x

Zmluva 06/12 - projektová dokumentácia na zateplenie KD Stiahnuté: 192x

Dodatok č. 2 k Zmluve o výkone činnosti č. 75/08/AZ/DK Stiahnuté: 188x

Dodatok č.3 k zmluve 300/07 o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku Stiahnuté: 185x

Stránka