Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Dovateľské zmluvy

Rok 2015

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora Spišský Štvrtok Stiahnuté: 285x

Rámcová kúpna zmluva - Tehelňa Stova spol. s r.o. Stiahnuté: 232x

Zmluva o výkone traktorových prác 2015_HOR Stiahnuté: 213x

Zmluva o výkone traktorových prác 2015_Dufart Stiahnuté: 207x

ZoD na spracovanie PD - kanalizácia, vodovod Široké Stiahnuté: 197x

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia fasády Domu smútku Stiahnuté: 199x

Zmluva o uverejnení inzercie - Mediatel Stiahnuté: 204x

Dodatok č. 1 k ZoD 2014/GD/01/022 Stiahnuté: 204x

Zmluva o dielo - Výmena okenných a dverných výplní domu smútku Stiahnuté: 214x

ZoD č. PD_IKF_22/05/2015 - Svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia Stiahnuté: 221x

Zmluva o dielo - Rozšírenie kanalizácie Ku Kremni Spišský Štvrtok Stiahnuté: 209x

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 205x

Mandátna zmluva č. 199/2015 - inžinierska činnosť stavba: Autobusová zastávka Stiahnuté: 218x

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 213x

Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 3.6.2015 - Rozšírenie kanalizácie Ku Kremni Stiahnuté: 209x

ZoD na stavbu "Autobusová zastávka Spišský Štvrtok" Stiahnuté: 215x

ZoD na vyhotovenie žiadosti o FP pre fondy EÚ Stiahnuté: 200x

Mandátna zmluva na verejné obstarávanie stavby: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia Stiahnuté: 205x

ZoD autorská 1_A - Dr. Ivan Chalupecký Stiahnuté: 239x

ZoD autorská 2_A - PhDr. František Žifčák Stiahnuté: 353x

Stránka