Odkazy

Projekt Verejné osvetlenie

 


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

9.ročník hasičských pretekov

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spišský Štvrtok

 

Vážení priatelia, obyvatelia obce i návštevníci.

 

Srdečne Vás vítam na nových stránkach našej obce - obce Spišský Štvrtok.

Cieľom týchto stránok je informovať Vás o živote v obci, o jej histórii, súčasnosti, ale aj o plánoch do budúcnosti. Pre obyvateľov obce Spišský Štvrtok budú tieto stránky slúžiť ako informačné médium o aktuálnom dianí v obci.

Nájdete tu kontakty na pracovníkov obecného úradu a členov obecného zastupiteľstva, na ktorých sa môžete obracať so svojimi problémami, pripomienkami a návrhmi. Taktiež tu nájdete zverejňovanie objednávok, zmlúv, faktúr a profil verejného obstarávateľa.

Stránky budú slúžiť aj podnikateľským subjektom našej obce, budú informovať o ich podnikateľských aktivitách a tým pomáhať obyvateľom aj návštevníkom lepšie sa zorientovať v ponúkaných službách, v ponukách reštaurácií, relaxu, športového vyžitia aj kultúrnych akcií.

Novinkou je sprístupnenie informácií prostredníctvom modulu seniori, ktorým sa umožní jednoduchší prístup k aktuálnemu dianiu v obci.

Verím, že tieto stránky prispejú k lepšej propagácii našej obce a k skultúrneniu, oživeniu a zlepšeniu života v našej obci.

Ing. Ján Greš, starosta obce

Aktuálne informácie

20.05.2016 - 07.06.2016

Návrh VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO

Detail Úradná tabuľa

20.05.2016 - 07.06.2016

Oznámenie o predaji majetku priamym predajom - zámer

Detail Úradná tabuľa

20.05.2016 - 07.06.2016

Návrh VZN 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb

Detail Úradná tabuľa

16.05.2016 - 16.06.2016

Návrh záverečného účtu obce za rok 2015

Detail Úradná tabuľa

13.05.2016 - 29.05.2016

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu

Detail Úradná tabuľa

30.04.2016 - 31.05.2016

Zápis do Materskej školy

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční od 30.04.2016 do 31.05.2016 v čase od 10:15 hod. do 12:30 hod. v Materskej škole v Spišskom Štvrtku.

Detail Aktivity v obci

22.04.2016 - 31.05.2016

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Detail Úradná tabuľa