Obecné noviny

Projekty

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Posedenie pri knihe (2016)

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2014 boli do funkcie zvolení poslanci:

 

Slávka Bajtošová (SDKÚ-DS)  
Mgr. Milan Biskup (NEKA) zástupca starostu 
Ing. Ľuboš Bajtoš (KDH)   
Ing. Štefan Oravec (SDKÚ-DS)   
Peter Gaj (KDH)  
Ing. Štefan Sagula (SDKÚ-DS)  
Mgr. Emília Javorská (NEKA)   
Peter Sanetrik (SDKÚ-DS)  
Vladimír Dunčko (KDH)  

 

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Práva, povinnosti a kompetencie obecného zastupiteľstva vymedzuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatút obce Spišský Štvrtok a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy nájdete tu.