Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28. 5. 2021

164/2021

Obedy a večere testovací tím Covid 19 dňa 10.04.2021

98,00 EUR

Jendrál Marián

28. 5. 2021

165/2021

Kop. stroj Konica Minolta bizhub C250I splátka č. 5 - 04/2021

153,00 EUR

Datas združenie Lučivjanský

28. 5. 2021

166/2021

Projekt "ZŠ Spišský Štvrtok - vybavenie odborných učení". časť 1: didaktické pomôcky kod projeku ITM

79 934,86 EUR

MONASTER, s.r.o.

28. 5. 2021

168/2021

Makadam - ul. Javorá, Majerická, Alejová

1 892,49 EUR

Robert Kukura K2

28. 5. 2021

169/2021

Objednávame si u Vás knihy pre MŠ podľa ponuky: 1. Abeceda múdra teta 23 ks/1 ks 6,50/, spolu 149,50

183,00 EUR

Daniel Fischer

28. 5. 2021

167/2021

Vývoz odpadu 03/2021

4 310,25 EUR

Brantner Nova s.r.o.

28. 5. 2021

170/2021

Projektová dok. - rozšírenie kanalizácie ul. Poľná

180,00 EUR

VF EnviroPro s.r.o.

28. 5. 2021

171/2021

Oprava tlačiarne OKI 321 a kopírovacieho stroja

297,10 EUR

Datas združenie Lučivjanský

28. 5. 2021

173/2021

Obaly,misky,vaničky,taška na prenos jedla, rýchloviazač

140,45 EUR

MIVA Market s.r.o.

28. 5. 2021

172/2021

Technik PO, BT 03/21

100,00 EUR

Letkovičová Mária Ing.

28. 5. 2021

174/2021

Seminár MŠ- Rozhodnutia riaditeľa školy v elektronickej podobe

15,00 EUR

RVC Štrba

28. 5. 2021

175/2021

Seminár MŠ- Manažment MŠ

15,00 EUR

RVC Štrba

28. 5. 2021

176/2021

Seminár MŠ-Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 01.01.21

15,00 EUR

RVC Štrba

28. 5. 2021

179/2021

Poistenie počítačov v MŠ 22.5.2021-22.5.2022

36,12 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

28. 5. 2021

181/2021

Vvypracovanie znaleckého posudku parciel KN-C č. 1263/118, 1263/121, 1263/120, 1253/119, 1263/122 -

200,00 EUR

Ing. Irena Gallová

28. 5. 2021

177/2021

Vývoz veľkoobjemový kontajner 3/2021

288,56 EUR

Brantner Poprad s.r.o.

28. 5. 2021

178/2021

Úraz.poistenie detí v MŠ 18.5.2021-17.05.2022

85,54 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

28. 5. 2021

180/2021

Poistné ČOV za obdobie 11.05.2021 - 11.11.2021

218,90 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

28. 5. 2021

182/2021

Seminár - Mzdová účtovníčka II. Q roku 2021

15,00 EUR

RVC Štrba

28. 5. 2021

183/2021

Oprava tlačiarne

120,50 EUR

Datas združenie Lučivjanský

28. 5. 2021

184/2021

Členský príspevok DCOM na rok 2021 /1,-€ na obyv./

2 524,00 EUR

Združenie miest a obcí Slovenska

28. 5. 2021

185/2021

Dekontaminácia chlad. zariadenia

70,00 EUR

Fejer Peter

28. 5. 2021

186/2021

Vyjadrenie ku existencii telek.zariad. siete Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia - rozšírenie kanali

16,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

28. 5. 2021

187/2021

Kúpa pozemku KN-E 1002/3 - Kúpna zmluva č. KZ_002/2021

5 109,96 EUR

Hanisková Anna

28. 5. 2021

188/2021

Poplatok za vyjadrenie-rozšírenie kanalizácie ul. Poľná

96,00 EUR

SPP - distribúcia , a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 3223