Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

  • Počet obyvateľov k 31.12.2019     2 552
  • Priemerný vek         37,14
  • Najvyšší vek            96

Počet obyvateľov po roku 1869

Počet obyvateľov, bytov a domov podľa sčítania obyvateľov.

Stav obyvateľstva ku koncu obdobia (k 31.12.) podľa rokov a pohlavia:

rok Muži Ženy Spolu
2015 1228 1267 2495
2014 1 218 1 265 2 483
2013 1 218 1 259 2 477
2012 1 220 1 255 2 475
2011 1 219 1 232 2 451
2010 1 213 1 228 2 441
2009 1 223 1 210 2 433
2008 1 225 1 213 2 438
2007 1 198 1 202 2 400
2006 1 188 1 195 2 383
2005 1 153 1 188 2 341
2004 1 149 1 190 2 339
2003 1 141 1 186 2 327

Zdroj: Obecný úrad Spišský Štvrtok

 Vývoj podľa počtu

Vývoj podľa pohlavia

Počet obyvateľov po roku 1869

 

rok

počet

rok

počet

1869

798

1921

706

1880

752

1930

826

1890

708

1940

996

1900

756

1948

1 036

1910

755

1961

1 415

Zdroj: KROPILÁK, Miroslav, ed. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1978. 532 s.

 

 Počet obyvateľov, bytov a domov podľa sčítania obyvateľov.

 

rok

obyvatelia

byty

domy

1970

1 582

282

266

1980

1 876

373

353

1991

2 135

450

430

2001

2 273

491

454

2011

2 433

542

488

Zdroj: Štatistický úrad SR