Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Zdroj:

Štefan Dunčko; Spišský Štvrtok - Doby dávne i nedávne (1263-1998); 1998; ISBN 80-967977-0-0

Medzivojnové roky

Prvá svetová vojna bola ťažkým obdobím pre celú dedinu. S radosťou prijali občania správu o páde rakúsko-uhorskej monarchie a konci maďarskej nadvlády. Obec s nadšením oslávila v roku 1918 vznik novej samostatnej Československej republiky. V dokumentoch Levoče sa spomína, že aj občania Spišského Štvrtka sa jednoznačne vyslovili za Československú republiku, čo bolo tlmočené na veľkom ľudovom zhromaždení v Liptovskom Mikuláši 8. decembra 1918.

Konečne bolo možno verejne hovoriť po slovensky, či spišsky, bez obáv a bez možných telesných trestov. Z vojny sa postupne vracali hladom, nemocami a zraneniami postihnutí mládenci a otcovia a chytali sa každej roboty. A tej doma bolo neúrekom. Politické a spoločenské pomery sa postupne upokojovali. V škole sa začalo vyučovať už len po slovensky.

Svoju činnosť obnovil i dávno už existujúci notársky úrad, po ňom četnícka stanica a neskoršie i poštový úrad. Veľmi dôležitou a najmä upokojujúcou osobnosťou vtedy i v nasledujúcich rokoch sa stal v obci gvardián minoritov a farár v jednej osobe, ThDr. Ján Alexander Chrappa. Do obce prišiel v roku 1920 a pre svoje ľudské vlastnosti a organizačné schopnosti si hneď získal sympatie občanov. Tí mu prejavili svoju dôveru i tým, že ho zvolili do obecného zastupiteľstva a do školskej rady, kde viac rokov úspešne vykonával tieto funkcie a ovplyvňoval rozhodnutia obecného úradu i konanie mnohých občanov.

Obec po vojne žila aj takými udalosťami, že majiteľ blízkeho lesa, polí a Panského dvora, gróf Vidor Csáky, musel podľa vtedy vydaných zákonov tieto nehnuteľnosti predať za úradnú cenu a tu sa naskytla občanom príležitosť toto všetko odkúpiť, čo mnohí aj využili.

Panský dvor, bolo veľké hospodárstvo obohnané múrom, postavené južne v susedstve kláštora minoritov. V prednej časti bola rozľahlá, väčšinou prízemná stavba tvaru obráteného písmena U. Uprostred poschodového priečelia bola vysoká a široká brána. V tejto časti bol ubytovaný správca a niektoré izby slúžili grófovi. V dvore po oboch stranách bývalo niekoľko rodín, ktoré na jeho majetkoch pracovali. V rozšírenej časti hospodárskeho dvora boli maštale, kôlne, hnojiská a stodoly. Súčasťou hospodárstva bol i liehovar s vysokým komínom. O vzniku Panského dvora nič nevieme, no je známe, že posledným jeho majiteľom bol gróf Vidor Csáky zo Spišského Hrhova. Na svoju dobu bol pokrokovým hospodárom a darilo sa mu. Jeho pokrokovosť sa dala vidieť nielen na jeho majetku v Spišskom Hrhove, ale i tu v Spišskom Štvrtku. Už koncom minulého storočia si dal vybudovať vodovod zo žriedla vo Veľkom lesíku do liehovaru a maštalí v dĺžke asi 1,2 km. Polovica potrubia bola kameninová a zbytok liatinová. Voda neustále pritekala a jej prebytok vtekal do vybetónovanej veľkej nádrže tzv. "četerni", postavenej na dvore. Nevyužitá voda odtekala prepadom a potrubím popod múr, štátnu cestu a Gruberovec do struhy za stodoly a jarčekom cez vtedajšie lúky.

Po vojne bol Panský dvor predaný záujemcom za 60 tisíc korún. No o kúpu vodovodu za 4 tisíc korún jeho noví majitelia, ani obec, neprejavili záujem. Sklamaný gróf dal od zlosti na vlastné náklady vykopať liatinové rúry od Panského dvora až povyše križovatky. Zbytok vodovodu sa nemohol používať, lebo v jeho hornej časti bol do potrubia vrazený klin, žriedla zasypané a povrch upravený.

Likvidáciu Panského dvora urýchlil požiar v roku 1931, kedy zhoreli stodoly a v roku 1935 zhorel dom a časť ostatných stavísk. Hovorilo sa, že požiare boli založené úmyselne, ale tieto reči sa nikdy nepotvrdili. Trosky spáleniska boli odpratané a na celom priestore bolo postavených viac domov s dvormi. V obci už vyše 60 rokov Panského dvora niet, ale jeho názov pretrváva, i hoci mladšie generácie o jeho pôvode už skoro nič nevedia.

Po vojne nemohol každý kupovať kusy poľa, či lesa. Mnohým sa nedarilo a mnohí nemali ani prácu. Východiskom pre mnohých bola cudzina, najmä Amerika. A tí, čo zostali doma, venovali sa poľnohospodárstvu, v ojedinelých prípadoch tkaniu plátna na predaj a povozníctvu. Povozníctvu sa upísali iba niektoré rodiny. Gazdovia vozili zo škrobární denaturovaný lieh do levočskej rafinérie, múku z mlynov a iný tovar zo Spišskej Novej Vsi až do Starej Ľubovne a niektorí prevážali na zvlášť upravených vozoch "gizy", čiže upravenú rudu z dnešných Rudnian a Gemera do Krompách. Tiež vozievali tvrdý kameň z kameňolomov na opravu a výstavbu ciest alebo drevo z lesov na určené skládky pri železničných staniciach.

V roku 1926 bol v obci založený mládežnícky spolok Orol. Viac rokov ho viedli miestni učitelia a zameral sa na šírenie osvety, boj proti alkoholizmu a na divadelnú činnosť. Obec školu mala, ale keďže počet školopovinných detí v obci narastal, bol obecný úrad donútený v roku 1931 pristaviť dve triedy a kabinet k dovtedajšej starej škole.

V nasledujúcich rokoch Urbárska obec postavila aj budovu notárskeho úradu s bytom pre notára. Nová budova bola otvorená na miestnej slávnosti v roku 1935. Dnes v tejto budove je Poštový úrad a miestna pekáreň. V roku 1934 z iniciatívy minoritov a novicov kláštora bol v obci založený Zväz katolíckej mládeže ako protiváha málo aktívnemu spolku Orol, ktorý samočinne zanikol. Osvetová činnosť, ale hlavne ochotnícke divadlo prešlo do nových rúk a tým sa zvýšila jeho činnosť.

Za zmienku stoja rôzne zaujímavé údaje zo Zoznamu miest na Slovensku z roku 1920 a Štatistického lexikónu obcí na Slovensku z roku 1928, ktoré som zostavil do tabuľky. Pri názve Spišský Štvrtok sa v roku 1920 uvádza Dvor Šmíkanec a Pusta Mečedeľovce. Najväčšou akciou v polovici tridsiatych rokov sa stala elektrifikácia obce. Len málokoho bolo treba presviedčať, aké výhody každému prinesie. Veľký zápal občanov pre jej uskutočnenie sa ukázal v ich aktívnej a bezplatnej pomoci. Išlo o vykopanie jám, dovoz a zasadenie stĺpov, postavenie transformačnej stanice a pomoc pri elektroinštalácii vo vlastných domoch a staviskách. V roku 1937 sa rozsvietili svetlá v domácnostiach a na dedine a petrolejové lampy a rôzne lampáše občania definitívne odložili. Odložené boli aj batériové rádioprijímače. U "pánov" a neskoršie i u bohatších roľníkov, najmä "Amerikánov', sa začali používať rádioprijímače na elektrický prúd.

V apríli 1937 bolo po vzore mnohých okolitých obcí založené Potravné družstvo. Malo predajňu so zmiešaným tovarom, výčap liehovín a predajňu tabaku. Jeho úlohou bolo obstarávať lacný tovar pre domácnosť, náradie, osivá a umelé hnojivá pre roľníkov a poskytovať členom úvery. O rok neskoršie družstvo bolo premenované na Budúcnosť a od roku 1950 na Jednotu. Svoju prvú predajňu potravín malo umiestnenú v prednej izbe Jozefa Oravca (od Gregorky). Po donútení Žida Jakuba Kleina odsťahovať sa z urbárskych priestorov do vlastného a prázdneho domu (terajšej materskej školy), predajňa a nový vedúci sa natrvalo presťahovali do uvoľnených priestorov uprostred dediny. Klein vo svojom dome, zvanom židovňa, v ktorom predtým bol notársky úrad s bytom, si zriadil svoj obchod a Žid Ferber z Draviec predajňu mäsa.

Obdobie medzi dvoma svetovými vojnami bolo pre väčšinu občanov obce veľmi také. Okrem hospodárskej krízy a jej následkov spôsobili ho aj štyri rozsiahlejšie požiare na rôznych miestach obce, ktoré starostami poznačili ľudí i úrady. Spáleniská sa čo najrýchlejšie odstraňovali a na ich plochách sa budovali modernejšie domy a dvory. Druhá polovica tridsiatych rokov v obci nebola pokojná. Vtedajšie medzinárodné udalosti, rozbitie Československej republiky v roku 1938, mobilizácia mužov obce na obranu vlasti, prepadnutie Poľska nemeckými vojskami, odtrhnutie južných území Slovenska a ich pripojenie k Maďarsku, to všetko sa občanov bytostne dotýkalo a nedovoľovalo pokojne žiť.

Obec

Sociálne siete

facebook

Informácie z obce

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Piatok
8:00 - 11:30  

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16
17 18
19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať