Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Obec Spišský Štvrtok, v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

vydáva s účinnosťou od 01. marca 2020

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

 

 1. Materiálové náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:
 1. sprístupnenie informácií na technických nosičoch dát:

CD s obalom                                                                            0,50 €/ks

CD bez obalu                                                                           0,40 €/ks

DVD s obalom                                                                         1,00 €/ks

DVD bez obalu                                                                         0,60 €/ks

 1. sprístupnenie informácií v papierovej forme – tlač, kopírovanie:

A4 jednostranne čiernobielo                                                     0,06 €/ks

A4 obojstranne čiernobielo                                                       0,12 €/ks

A3 jednostranne čiernobielo                                                     0,12 €/ks

A3 obojstranne čiernobielo                                                       0,24 €/ks

A4 jednostranne farebne                                                           0,60 €/ks

A4 obojstranne farebne                                                             1,20 €/ks

 1. použité kancelárske obálky:

Obálka (bez rozlíšenia veľkosti)                                                0,10 €/ks

 1. náklady spojené s odoslaním informácie

Poštové poplatky                              podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

Telekomunikačné poplatky podľa aktuálneho cenníka telekomunikačných služieb

 

 1. Forma úhrady nákladov - žiadateľovi o informácie bude vystavená faktúra vo výške materiálových nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie.
 2. Spôsob úhrady nákladov:
 • v hotovosti do pokladne obce v úradných hodinách
 • prevodom na bankový účet IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001
 1. Oslobodenie od úhrady:
 1. Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa vyberajú v prípade, ak presiahnu čiastku 2,00 €.
 2. Žiadateľovi, ktorý predloží overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne.

Zverejňovanie

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Piatok
8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Dolný Spiš

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29
30 31 1 2
3 4
5 6 7 8 9
10
11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25
26 27 28 29 30
31 1
2 3 4 5 6

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať