Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť webovej stránky, jej obsah sa upravuje.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Obec Spišský Štvrtok, v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

vydáva s účinnosťou od 01. marca 2020

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

 

 1. Materiálové náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:
 1. sprístupnenie informácií na technických nosičoch dát:

CD s obalom                                                                            0,50 €/ks

CD bez obalu                                                                           0,40 €/ks

DVD s obalom                                                                         1,00 €/ks

DVD bez obalu                                                                         0,60 €/ks

 1. sprístupnenie informácií v papierovej forme – tlač, kopírovanie:

A4 jednostranne čiernobielo                                                     0,06 €/ks

A4 obojstranne čiernobielo                                                       0,12 €/ks

A3 jednostranne čiernobielo                                                     0,12 €/ks

A3 obojstranne čiernobielo                                                       0,24 €/ks

A4 jednostranne farebne                                                           0,60 €/ks

A4 obojstranne farebne                                                             1,20 €/ks

 1. použité kancelárske obálky:

Obálka (bez rozlíšenia veľkosti)                                                0,10 €/ks

 1. náklady spojené s odoslaním informácie

Poštové poplatky                              podľa aktuálneho cenníka poštových služieb

Telekomunikačné poplatky podľa aktuálneho cenníka telekomunikačných služieb

 

 1. Forma úhrady nákladov - žiadateľovi o informácie bude vystavená faktúra vo výške materiálových nákladov za sprístupnenie informácií a nákladov na ich odoslanie.
 2. Spôsob úhrady nákladov:
 • v hotovosti do pokladne obce v úradných hodinách
 • prevodom na bankový účet IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001
 1. Oslobodenie od úhrady:
 1. Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa vyberajú v prípade, ak presiahnu čiastku 2,00 €.
 2. Žiadateľovi, ktorý predloží overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne.

Informácie v mobile

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Elektronické služby

Komunikujte s obecným úradom a riešte svoju agendu elektronicky aj bez toho, aby ste mali aktivovanú schránku na portáli slovensko.sk.

mID

 

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28
29 30 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24 25
26 27 28 29 30
31 1
2 3 4 5 6

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom