Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Archív VZN

2021

3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Zrušené VZN 2/2022
VZN 3_2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 693,39 kB

2020

3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Zrušené VZN 2/2022
3_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,27 kB

4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Zrušené VZN 2/2022
4_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,24 kB

7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach

Zrušené VZN 2/2022
VZN 7_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 451,95 kB

2019

3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Zmeny nariadením: 3/2020; 7/2020; 3/2021 Zrušené VZN 2/2022
3_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,32 kB

2018

2017

7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.

Zmeny: nariadením 1/2018, 1/2019; 1/2020, 2/2020; 1/2021 Zrušené VZN 1/2022
7_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 399 kB

2016

2015

1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2009 o sociálnych službách

Zrušené nariadením 1/2016
1_2015_dodatok 4_2009 o socialnych sluzbach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,78 kB

3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní školských zaridení

Zrušené nariadením 3/2016
3_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,87 kB

2014

1/2014 o financovaní škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

Zmeny: nariadením 3/2014-zrušené; 5/2014-zrušené; 3/2015-zrušené; 3/2016-zrušené; VZN zrušené nariadením 7/2017
1_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239 kB

3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní skôl a školských zariadení

Zrušené nariadením 3/2016
3_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,74 kB

4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2009 o úhradách za sociálne služby

Zrušené nariadením 1/2016
4_2014_dodatok k 4_2009 o socialnych sluzbach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,55 kB

5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní skôl a školských zariadení

Zrušené nariadením 3/2016
5_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318 kB

2013

1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

Zrušené VZN 6/2020
1_2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 791,47 kB

2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane BRO na území obce

Zrušené nariadením 2/2016
2_2013 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,85 kB

2012

2/2012 o zneškodňovaní obsahu žúmp,náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd na území obce

Zrušené nariadením 2/2018
2_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,59 kB

8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené nariadením 6/2014
VZN 8_2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,48 kB

7/2012 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 7/2014
VZN 7_2012 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,28 kB

5/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

Zrušené nariadením 3/2019
5_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 188,88 kB

6/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2009 o určeni výšky dotácie na MŠ a školské zariadenia

Zrušené nariadením 1/2014
VZN 6_2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5_2009 o urceni vysky dotacie na MS a skolske zariadenia .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 192,43 kB

4/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6_2011 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce

Zrušené nariadením 8/2012
VZN 4_2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6_2011 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,41 kB

9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2008 o úhrade nákladov za stravovanie

Zrušené nariadením 3/2019
9_2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,67 kB

3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 06_2008 o miestnych daniach na území obce Sp. Štvrtok

Zrušené nariadením 7/2012
VZN 3_2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 06_2008 o miestnych daniach na území obce Sp. Štvrtok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,02 kB

2011

6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené nariadením 8/2012
VZN 6_2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 248,24 kB

5/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5_2008 o výške príspevku zákonného zástupcu na stravu v ŠJ

Zrušené nariadením 3/2019
5_2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,33 kB

4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4_2009 o úhradách za sociálne služby

Zrušené nariadením 1/2016
VZN 4_2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4_2009 o úhradách za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,28 kB

3/2011 o nakladaní s odpadom s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 2/2013
VZN 3_2011 o nakladaní s odpadom s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,1 kB

2010

8/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 6/2014
8_2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,44 kB

6/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4-2009 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 1/2016
6_2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4-2009 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišský Štvrtok .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,35 kB

2009

5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku materskej školy a školských zariadení

Zrušené nariadením 1/2014
5_2009 o určení výšky dotácie na prevádzku materskej školy a školských zariadení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,9 kB

4/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 1/2016
4_2009 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišský Štvrtok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,97 kB

1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2008 poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 1/2013
VZN1_2009, ktorým sa mení VZN 8_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,93 kB

2008

2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Zmeny: nariadením 5/2012 Zrušené nariadením 3/2019
2_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 423,81 kB

4/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Zmeny: nariadením 7/2010 Zrušené nariadením 3/2019
4_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,02 kB

8/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 1/2013
8_2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok .doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 153,5 kB

6/2008 o miestnych daniach na území Obce Spišský Štvrtoki

Zrušené nariadením 7/2012
6_2008 o miestnych daniach na území Obce Spišský Štvrtoki.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 235,5 kB

3/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Zrušené nariadením 4/2015
3_2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 109 kB

2005

2/2005 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Zrušené nariadením 4/2017
2_2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,11 kB

Zverejňovanie

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Piatok
8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Dolný Spiš

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Október 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27
28 29 30 1 2
3 4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25
26 27 28
29 30
31 1
2 3 4 5 6

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať