Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2019

Obec  Spišský Štvrtok ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku, týmto zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov podľa stavu  k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u  fyzickej osoby 160 €   a u  právnickej osoby 1 600 €.  

V prípade uhradenia daňového nedoplatku, bude daňový dlžník zo zoznamu neplatičov vymazaný.

Zoznam fyzické  osoby

Zoznam právnické osoby

Zodpovedá: Správce webu