Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Obec Spišský Štvrtok  v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Spišský Štvrtok  za rok 2020 je 33,34 %.

Sadzba  poplatku pre  rok   2021  za  uloženie  zmesového   komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku  odpadov  je  22,00 €/t.

Dátum zvesenia: 5. 3. 2021 Zodpovedá: Janka Jurčová