Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

Obec Spišský Štvrtok  v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587 /2002 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Spišský Štvrtok  za rok 2018 je 31,47 %.

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie  zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je  ......................... 8,0 €/t.

Dátum zvesenia: 28. 2. 2020