Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Právny základ:

 

Prevádzkovateľ pohrebiska:    Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4,  053 14  Spišský Štvrtok. 

 

Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.

 • v období od 16. apríla do 15. októbra:       od 8,00 hod. do 20,00 hod.
 • v období od 16. októbra do 15 apríla:        od 8,00 hod. do 18,00 hod.
 • v deň Pamiatky zosnulých:                       od 7,00 hod. do 21,00 hod.
  (vrátane predchádzajúcej soboty a nedele)

 

Základné pravidlá:

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové (alebo urnové) miesto podľa schváleného plánu hrobových miest, ktorý tvorí prílohu č. 2 prevádzkového poriadku.
 2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Ku každému hrobovému miestu musí byť uzatvorená nájomná zmluva a zaplatený poplatok za nájom.
 3. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

 

Poplatky: 

Hrobové miesto:

 • Vykopanie a zasypanie hrob  70,00 eur

Nájomné za hrobové miesto:

 • hrob na dobu 10 rokov  4,00 eur
 • dvojhrob na dobu 10 rokov   8,00 eur
 • jednohrobka na dobu 20 rokov  35,00 eur
 • dvojhrobka na dobu 20 rokov   70,00 eur

Za užívanie Domu nádeje

 • (prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení, príprava a použitie obradnej siene, spotreba elektrickej energie a plynu, upratovanie domu nádeje   34,00 eur
 • Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení    8,30 eur