Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Evidencia a číslovanie budov.

Právny základ:

 • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v platnom znení.
 • Zákon 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje:

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 2. predmet žiadosti,
 3. kód druhu stavby a termín jej dokončenia,
 4. prílohy, ktorými sú:
 1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
 2. kolaudačné rozhodnutie; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
 3. zameranie adresného bodu a
 4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

Obec Spišský Štvrtok, v súlade s § 6 ods. 3 rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries.

Doba vybavenia: 30 dní  odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

Označovanie budov:

 • Tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady Obec Spišský Štvrtok.
 • Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.
 • Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom.
 • Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na neskolaudovanú budovu.

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na neskolaudovanú budovu..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,19 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 8. 9. 2020

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na skolaudovanú budovu.

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na skolaudovanú budovu..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,31 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 8. 9. 2020

Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla na budovu.

Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla na budovu..docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,11 kB
Stiahnuté: 87×
Vložené: 8. 9. 2020

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu.

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu..doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 8. 9. 2020