Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecné zastupiteľstvo

je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Vo voľbách do orgánov samosprávy v roku 2018 boli do funkcie zvolení poslanci:

  • Ing. Ľuboš Bajtoš (KDH) 
  • Slávka Bajtošová (NEKA)
  • Mgr. Milan Biskup (NEKA) - zástupca starostu
  • Vladimír Dunčko (KDH) 
  • Peter Gaj (KDH)
  • Zuzana Grešová (NEKA) 
  • Mgr. Anna Hricková (NEKA) 
  • Darina Knapíková (KDH) 
  • Ing. Štefan Oravec (NEKA)

Výsledky volieb do orgánov samosprávy nájdete tu. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Práva, povinnosti a kompetencie obecného zastupiteľstva vymedzuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatút obce Spišský Štvrtok a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

Obecná rada

Zloženie: Mgr. Milan Biskup, Slávka Bajtošová, Ing. Ľuboš Bajtoš