Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štvrtku na svojom zasadnutí dňa 06. 12. 2021 uznesením číslo 54/2021 v súlade s vnútroorganizačnými predpismi obce schválilo harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorý zverejňuje na základe ust. § 5, ods. 2 písm. a) zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022:

  • 28. 02. 2022  o 18:00
  • 23. 05. 2022  o 18:00
  • 08. 08. 2022  o 18:00
  • 24. 10. 2022  o 18:00
  • 12. 12. 2022  o 18:00