Zoznam investícií podľa rokov

Zoznam investícií podľa rokov

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

 

ROK AKTIVITA ZDROJ EU + ŠR VLASTNÉ SPOLU
2017 Rekonštrukcia obecných budov   1 380 1 380
2017 Rekonštrukcia MK – ul. Sadová, Krátka a IBV   21 318 21 318
2017 Rekonštrukcia MK – ul. Lúčna   78 479 78 479
2017 Kanalizácia, vodovod - IBV Iliašovská cesta, Ovsisko, Široké    1 002 1 002
  SPOLU ZA ROK   102 179 102 179
2016 Rekonštrukcia ul.Sadová - prípravné a projektové práce   673,00 673,00
2016 Rekonštrukcia ul.Potočná 13 500,00 74 618,33 88 118,33
2016 Miestna komunikácia - ul. Alejová   2 215,40 2 215,40
2016 Miestna komunikácia - ul. Javorová   7 025,84 7 025,84
2016 Miestna komunikácia - ul. Agátová   3 053,86 3 053,86
2016 Verejné osvetlenie - ul.Krátka   7 888,76 7 888,76
2016 Oplotenie ihriska II 11 000,00 5 535,45 16 535,45
2016 Rekonštrukcia telocvične - gymnastická sála 30 000,00 9299,05 39299,05
  SPOLU ZA ROK 54 500,00 109 922,65 164 422,65
2015 Kanalizácia Ku Kremni   17 405,54 17 405,54
2015 Rekonštrukcia Domu nádeje II   13 325,22 13 325,22
2015 Rekonštrukcia Domu nádeje III   21 141,81 21 141,81
2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 192 070,12 27 759,88 219 830,00
2015 Rekonštrukcia ul.Sadová   5 602,90 5 602,90
2015 Rekonštrukcia ul.Potočná, Vysoká - prípravné a projektové práce   1 044,00 1 044,00
2015 Miestna komunikácia - ul.Alejová   1 621,35 1 621,35
2015 Miestna komunikácia - ul.Javorová   502,32 502,32
2015 Rekonštrukcia ul.Krátka II   28 967,22 28 967,22
2015 Oplotenie ihriska I   14 446,06 14 446,06
2015 Výstavba autobusovej zastávky a otočiska   52 209,20 52 209,20
2015 Osvetlenie prechodu -autobusová zastávka   11 279,44 11 279,44
  SPOLU ZA ROK 192 070,12 195 304,94 387 375,06
2014 Rekonštrukcia Domu nádeje I   29 916,07 29 916,07
2014 Rekonštrukcia ul.Krátka I   12 410,50 12 410,50
2014 Autobusová zastávka - prípravné a projektové práce   5 959,09 5 959,09
  SPOLU ZA ROK 0,00 48 285,66 48 285,66


 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK