Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky informuje, že dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EU) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje  rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v  3 ods. 2 smernice Rady 921102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat .

V nej sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší.

V súlade  s touto právnou úpravou legislatívy EU, je povinná registrácia chovu aj v prípade chovu jedného kusa ošípanej.

Na tunajšom obecnom úrade si môžete vyzdvihnúť Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat, ktorú je potrebné adresovať Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v Poprade.

Žiadosť o registráciu - tu ku stiahnutiu 

registrácia chovu

Dátum zvesenia: 6. 1. 2019