Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

V súvislosti s vyhláseným opatrením Úradu verejného zdravotníctva[1],2, ktoré zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej, či inej povahy, obmedzuje Obec Spišský Štvrtok účasť na pohreboch.

AKTUÁLNE OBMEDZENIA:                                                                          

  • účasť na pohrebe v exteriéri je povolená len najbližšej rodine,
  • vstup do Domu smútku je povolený len priamym príbuzným (manžel, manželka, rodičia, deti), ktorí nie sú v karanténe; vstup usmerňuje zamestnanec obce,
  • pohreby sú bez sv. omší a konajú sa len vonku pri hrobe alebo pri aute odvážajúcom zomrelého na spopolnenie, pri minimálnej účasti pozostalých, bez dotyku rúk pri kondolencii,
  • kondolovať najbližším pozostalým sa odporúča z dostatočnej vzdialenosti a bez podávania si rúk (najoptimálnejšie len symbolicky),
  • účasť na pohrebe je povolená len osobám, ktoré sa budú chrániť rúškom, prípadne šálom, šatkou alebo inou vhodnou alternatívou,
  • z pohrebných obradov sú vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
  • je potrebné dodržiavať odstupy medzi osobami (vzdialenosť 1,5 metra), dodržiavať  respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu),  nepodávať si ruky,  vykonávať ich dezinfekciu,
  • po obrade budú priestory Domu smútku dezinfikované.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať vydané nariadenie.

 

Upozornenie:

Nerešpektovanie Opatrenia[2] Úradu verejného zdravotníctva je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Nerešpektovanie Opatrenia2 Úradu verejného zdravotníctva je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

 

 

Ing. Ján Greš, starosta obce

 

[1] Verejná vyhláška číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/273112020, zo dňa 23.03.2020

[2] Opatrenie Uradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/273112020, zo dňa 23.03.2020

 

Dátum zvesenia: 17. 4. 2020 Zodpovedá: Správce webu