Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry/Zmluvy/Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20. 8. 2018

11/1800078

Objednávame si u Vás spracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy "Podpora opatrovateľskej služby" v roz

400,00 EUR

Mgr. Pavol Kalmár

20. 8. 2018

11/1800079

Objednávame si u Vás mobilné toalety 1 ks model klasik, 1 ks model VIP na 26.8.2018 z príležitosti

120,00 EUR

TLM Trans, s.r.o.

17. 8. 2018

11/1800077

Objednávame si u Vás autobusovú prepravu na 26.8.2018 - FS Čačina po trase Spišská Nová Ves- Spišsk

120,00 EUR

Parimucha s.r.o.

15. 8. 2018

11/1800075

Objednávame si u Vás zateplenie pohľadov HZ,búracie práce chodníka okolo HZ,montáž predeľovacej prie

1 684,26 EUR

Oravec Jozef

15. 8. 2018

11/1800076

Objednávame si u Vás čiastočnú opravu elektroinštalácie v priestore garáži Hasičskej zbrojnice

1 850,00 EUR

UNIelektro s.r.o.

14. 8. 2018

11/1800074

Objednávame si u Vás kamennú drť na novú ul. Kováčsku v Spišskom Štvrtku

1 850,00 EUR

Robert Kukura K2

14. 8. 2018

11/1800080

Objednávame si u Vás inštaláciu úchytnej nosnej konštrukcie potrebnej k vytvoreniu ostení a nadpraži

490,00 EUR

BOP - Slovakia s.r.o.

7. 8. 2018

11/1800073

Objednávame si u Vás podľa predloženého rozpočtu Rekonštrukciu MK ul. Zelená od č. 519/28 po č. 290

11 374,05 EUR

Asfalty Tatry

6. 8. 2018

11/1800068

Objednávame si u Vás vystúpenie BARDFA , dňa 26.8.2018. Cena je stanovená dohodou 1500,-€ vrátene do

1 500,00 EUR

TARKA

6. 8. 2018

11/1800069

Objednávame si u Vás prepravu folklórnej skupiny z Batizoviec dňa 26.8.2018 po trase Batizovce-Spišs

240,00 EUR

Ján Kovalčík

6. 8. 2018

11/1800070

Objednávame si u Vás vystúpenie FS Čačina dňa 26.8.2018. Cena stanovená dohodou 300,- €.

300,00 EUR

Mestské kultúrne centrum

6. 8. 2018

11/1800071

Objednávame si u Vás videozáznam z folklórnych slávností 26.8.2018. Cena zahrňa 10 ks DVD.

300,00 EUR

Dzurman Jaroslav

6. 8. 2018

11/1800072

Objednávame si u Vás : 1. Prenájom pódia na 26.8. 2018 na folklórne slávnosti v obci Spišský Štvrt

1 680,00 EUR

Hudáček Peter-Goro30

3. 8. 2018

11/1800066

Objednávame si u Vás vozidlo na odvoz splaškov zo žúmp v obci Spišský Štvrtok. Termín plnenia 3.-6.8

452,16 EUR

CXDX Slovakia

3. 8. 2018

11/1800067

Objednávame si u Vás podľa Vašej cenovej ponuky ponorné kalové čerpadlo s príslušenstvom

1 552,32 EUR

WILO CS organizačná zložka

1. 8. 2018

11/1800063

Objednávame si u Vás opravu ústredného kúrenia v budove OcÚ v Spišskom Štvrtku

1 670,80 EUR

PLYNstav združenie

1. 8. 2018

11/1800064

Objednávame si u Vás strojové mechanizované práce na ul. Vysoká, Agátová a práce pri úprave potoka v

630,00 EUR

Petruš Andrej

1. 8. 2018

11/1800065

Objednávame si u Vás fekálny voz na vytiahnutie žúmp v obci Spišský Štvrtok.

180,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

26. 7. 2018

11/1800062

Objednávame si u Vás opravu rozhlasu v obci Spišský Štvrtkok ul. Sadová, Obrancov mieru, Partizánsk

4 400,00 EUR

UNIelektro s.r.o.

20. 7. 2018

11/1800059

Objednávame si u Vás strojové mechanizované práce IBV Iliašovská cesta

175,00 EUR

Petruš Andrej

20. 7. 2018

11/1800060

Objednávame si u Vás kamennú drť na úpravu lokalita IBV Iliašovská cesta

1 200,00 EUR

Robert Kukura K2

20. 7. 2018

11/1800061

Objednávame si u Vás spracovanie projektu pre stavebné povolenie, stavba "Rekonštrukcia MK ul. Zelen

250,00 EUR

Mäsiarčik Bohuslav Ing.-Prokom

13. 7. 2018

11/1800057

Objednávame si u Vás tlakovú skúšku - hydrant lokalita Široké v Spišskom Štvrtku

0,00 EUR

LIVONEC SK, s.r.o.

13. 7. 2018

11/1800058

Objednávame si u Vás autobusovú prepravu po trase Spišský Štvrtok-Siepraw a späť v dňoch 15.-16.7.20

550,00 EUR

Bacon Bus

10. 7. 2018

11/1800055

Objednávame si u vás externý projektový manažment v rozsahu 498 hodín pre projekt "Zníženie energeti

5 736,96 EUR

IKF Service s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 176-200 z 415