Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecný úrad

Obecný úrad Spišský Štvrtok

Sídlo:
Tatranská 4
053 14 Spišský Štvrtok

E-mail: obec@spisskystvrtok.sk  
             podatelna@spisskystvrtok.sk

IČO: 00 329 631
DIČ: 2020717897
IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001

 

Starosta obce: Peter Gaj

mobil: 0911 633 722
e-mail: starosta@spisskystvrtok.sk


Prednostka úradu: Ing. Eva Bajtošová

mobil: 0910 871 043
e-mail: prednosta@spisskystvrtok.sk


Správa daní a poplatkov: Janka Jurčová

tel.: 053 / 45 98 222
e-mail: dane@spisskystvrtok.sk

 

Matrika, evidencia obyvateľov, overovanie: Mária Lehocká

tel.: 053 / 45 98 222
e-mail: matrika@spisskystvrtok.sk

 

Podateľňa, podateľňa stavebného úradu, prenájom priestorov: Ing. Veronika Krátka

mobil: 0911 454 466
e-mail: kultura@spisskystvrtok.sk

 

PaM, sociálna oblasť: Mgr. Lívia Janščáková

mobil: 0911 830 499
e-mail: pam@spisskystvrtok.sk 

 

Ekonóm, správa bytov: Ing. Andrea Kravecová

mobil: 0911 830 499
e-mail: ekonom@spisskystvrtok.sk