Obecný úrad

Obecný úrad

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%

Preklad (translations)

English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Obecný úrad

 

OBECNÝ ÚRAD  SPIŠSKÝ ŠTVRTOK  
SÍDLO:

Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok

 
E-mail: obec@spisskystvrtok.sk    
podatelna@spisskystvrtok.sk  

IČO:

DIČ:

00 329 631

2020717897

 
IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001

 

Starosta obce Ing. Ján Greš

053/46 99 074
starosta@spisskystvrtok.sk

     
Prednosta úradu: Ing. Eva Bajtošová 053 / 45 98 532
prednosta@spisskystvrtok.sk
     
Správa daní a poplatkov: Janka Jurčová 053 / 45 98 222
dane@spisskystvrtok.sk
     
Matrika, evidencia obyvateľov: Mária Lehocká 053 / 45 98 222
matrika@spisskystvrtok.sk
     

Kultúra, správa bytov, aktivačná činnosť: 

Daniela Andreidesová 053 / 46 99 073
kultura@spisskystvrtok.sk
     
Podateľňa: Anna Rothová 053 / 45 98 532 
podatelna@spisskystvrtok.sk
     
Učtáreň: Irena Stašová 053 / 45 98 532
uctaren@spisskystvrtok.sk

 

◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK