Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecný úrad

Obecný úrad Spišský Štvrtok

Sídlo:
Tatranská 4
053 14 Spišský Štvrtok

E-mail: obec@spisskystvrtok.sk  
             podatelna@spisskystvrtok.sk

IČO: 00 329 631
DIČ: 2020717897
IBAN: SK32 5600 0000 0034 1214 3001

Starosta obce: Ing. Ján Greš

tel.: 053 / 46 99 074
e-mail: starosta@spisskystvrtok.sk


Prednostka úradu: Ing. Eva Bajtošová

tel.: 053 / 45 98 532
e-mail: prednosta@spisskystvrtok.sk


Správa daní a poplatkov: Janka Jurčová

tel.: 053 / 45 98 222
e-mail: dane@spisskystvrtok.sk

Matrika, evidencia obyvateľov, podateľňa stavebného úradu: Mária Lehocká

tel.: 053 / 45 98 222
e-mail: matrika@spisskystvrtok.sk

Podateľňa, prenájom priestorov, aktivačná činnosť: Daniela Andreidesová

tel.: 053 / 46 99 073
e-mail: kultura@spisskystvrtok.skpodatelna@spisskystvrtok.sk

PaM, sociálna oblasť: Mgr. Lívia Janščáková

tel.: 053 / 45 98 532 
e-mail: pam@spisskystvrtok.sk 

Ekonóm, správa bytov: Ing. Andrea Kravecová

tel.: 053 / 45 98 532
e-mail: ekonom@spisskystvrtok.sk