Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Spišský Štvrtok - platné

Rok 2010

5/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZS

Zrušené nariadením 3/2019

5_2010.pdf

7/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Zrušené nariadením 3/2019

7_2010.pdf

9/2010 Prevadzkovy poriadok pre pohrebisko

Zmeny: nariadením 3/2013; 2/2015

9_2010.pdf

Rok 2009

2/2009 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Spišský Štvrtok

2_2009.pdf

3/2009 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty

3_2009.pdf

Rok 2008

2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Zmeny: nariadením 5/2012 Zrušené nariadením 3/2019

2_2008.pdf

4/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Zmeny: nariadením 7/2010 Zrušené nariadením 3/2019

4_2008.pdf

5/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej kuchyni školskej jedálne pri základnej škole

Zmeny: nariadením 5/2010; 5/2011; 9/2012 Zrušené nariadením 3/2019

5_2008.pdf

Rok 2005

2/2005 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Zrušené nariadením 4/2017

2_2005.pdf

Rok 2003

2/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Spišský Štvrtok

Zmeny: nariadením 4/2010, 1/2012, 9/2017

2_2003.pdf

Stránka