Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

09.06.2018 - Deň rodiny

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Spišský Štvrtok - platné

Rok 2009

3/2009 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty

3_2009.pdf

Rok 2008

2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Zmeny: nariadením 5/2012

2_2008.pdf

4/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

Zmeny: nariadením 7/2010

4_2008.pdf

5/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni a vo výdajnej kuchyni školskej jedálne pri základnej škole

Zmeny: nariadením 5/2010; 5/2011; 9/2012

5_2008.pdf

Rok 2005

2/2005 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Zrušené nariadením 4/2017

2_2005.pdf

Rok 2003

2/2003, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Spišský Štvrtok

Zmeny: nariadením 4/2010, 1/2012, 9/2017

2_2003.pdf

Stránka