Obsah

Územný plán obce Spišský Štvrtok

   
Územný plán - Zmeny a doplnky č. 2

Schvaľovací orgán: Obecné zastupiteľstvo  obce Spišský Štvrtok

Číslo uznesenia: 4/2012,

Dátum schválenia: 20.02.2012

Vyhlásenie záväznej časti – VZN č.1/2012

Územný plán - Zmeny a doplnky č. 1

Schvaľovací orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok

Číslo uznesenia: 76/2010

Dátum schválenia: 29.11.2010

Vyhlásenie záväznej časti – VZN č.4/2010

Územný plán

Schvaľovací orgán: Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok

Číslo uznesenia: 61/2003

Dátum schválenia: 25.08.2003

Vyhlásenie záväznej časti – VZN č. 2/2003