Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb obce Spišský Štvrtok bol schválený obecným zastupiteľstvom 11.12.2018 uznesením 63/2017.

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2022 / aktualizovaná verzia po novele zákona 331/2018 Z.z. a 351/2017 Z.z.