Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Ostatné zmluvy

Dotácie, granty, dary

Rozhodnutie o zmene projektu č.016/1.2/2010- schválenie žiadosti č.1 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 172x

Zmluva 1_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 179x

Revitalizácia centrálnej zóny_Zmluva o NFP Z2214012056401 Stiahnuté: 210x

Zmluva o poskytnutí NFP č.0400017 - Oáza detskej radosti 2 Stiahnuté: 187x

Zmluva 2_2011 o poskytnutí dotácie MOMS Stiahnuté: 178x

Rozhodnutie o zmene projektu č. 033/1.2/2011 - schválenie žiadosti č.2 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 236x

Zmluva 3_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 195x

Zmluva 1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 190x

Zmluva 2/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 175x

Zmluva 3/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 176x

Darovacia zmluva pre ZŠ - Ústav informácií a prognóz školstva Stiahnuté: 166x

Zmluva 4/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FÚ Stiahnuté: 183x

Zmluva 1/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 182x

Zmluva 2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 181x

Zmluva 3/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 181x

Dohoda 4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 180x

Dohoda 1/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 173x

Dohoda 2/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 170x

Dohoda 5/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 191x

Dohoda 3/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 183x

Stránka