Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Z výstavby autobusovej zastávky a otočiska

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Ostatné zmluvy

Dotácie, granty, dary

Rozhodnutie o zmene projektu č.016/1.2/2010- schválenie žiadosti č.1 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 92x

Zmluva 1_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 95x

Revitalizácia centrálnej zóny_Zmluva o NFP Z2214012056401 Stiahnuté: 103x

Zmluva o poskytnutí NFP č.0400017 - Oáza detskej radosti 2 Stiahnuté: 102x

Zmluva 2_2011 o poskytnutí dotácie MOMS Stiahnuté: 91x

Rozhodnutie o zmene projektu č. 033/1.2/2011 - schválenie žiadosti č.2 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 133x

Zmluva 3_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 99x

Zmluva 1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 98x

Zmluva 2/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 86x

Zmluva 3/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 91x

Darovacia zmluva pre ZŠ - Ústav informácií a prognóz školstva Stiahnuté: 90x

Zmluva 4/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FÚ Stiahnuté: 97x

Zmluva 1/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 87x

Zmluva 2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 97x

Zmluva 3/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 93x

Dohoda 4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 90x

Dohoda 1/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 89x

Dohoda 2/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 92x

Dohoda 5/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 102x

Dohoda 3/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 95x

Stránka