Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Ostatné zmluvy

Dotácie, granty, dary

Rozhodnutie o zmene projektu č.016/1.2/2010- schválenie žiadosti č.1 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 193x

Zmluva 1_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 203x

Revitalizácia centrálnej zóny_Zmluva o NFP Z2214012056401 Stiahnuté: 232x

Zmluva o poskytnutí NFP č.0400017 - Oáza detskej radosti 2 Stiahnuté: 207x

Zmluva 2_2011 o poskytnutí dotácie MOMS Stiahnuté: 199x

Rozhodnutie o zmene projektu č. 033/1.2/2011 - schválenie žiadosti č.2 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 253x

Zmluva 3_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 216x

Zmluva 1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 208x

Zmluva 2/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 196x

Zmluva 3/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 196x

Darovacia zmluva pre ZŠ - Ústav informácií a prognóz školstva Stiahnuté: 190x

Zmluva 4/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FÚ Stiahnuté: 210x

Zmluva 1/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 205x

Zmluva 2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 207x

Zmluva 3/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 201x

Dohoda 4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 203x

Dohoda 1/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 200x

Dohoda 2/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 198x

Dohoda 5/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 216x

Dohoda 3/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 203x

Stránka