Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Výstavba vodovodu IBV Široké - 12/2017

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Ostatné zmluvy

Dotácie, granty, dary

Rozhodnutie o zmene projektu č.016/1.2/2010- schválenie žiadosti č.1 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 118x

Zmluva 1_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 124x

Revitalizácia centrálnej zóny_Zmluva o NFP Z2214012056401 Stiahnuté: 138x

Zmluva o poskytnutí NFP č.0400017 - Oáza detskej radosti 2 Stiahnuté: 134x

Zmluva 2_2011 o poskytnutí dotácie MOMS Stiahnuté: 120x

Rozhodnutie o zmene projektu č. 033/1.2/2011 - schválenie žiadosti č.2 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 175x

Zmluva 3_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 133x

Zmluva 1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 127x

Zmluva 2/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 114x

Zmluva 3/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 121x

Darovacia zmluva pre ZŠ - Ústav informácií a prognóz školstva Stiahnuté: 116x

Zmluva 4/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FÚ Stiahnuté: 123x

Zmluva 1/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 114x

Zmluva 2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 126x

Zmluva 3/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 127x

Dohoda 4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 122x

Dohoda 1/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 120x

Dohoda 2/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 116x

Dohoda 5/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 132x

Dohoda 3/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 120x

Stránka