Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Ostatné zmluvy

Dotácie, granty, dary

Rozhodnutie o zmene projektu č.016/1.2/2010- schválenie žiadosti č.1 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 210x

Zmluva 1_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 221x

Revitalizácia centrálnej zóny_Zmluva o NFP Z2214012056401 Stiahnuté: 253x

Zmluva o poskytnutí NFP č.0400017 - Oáza detskej radosti 2 Stiahnuté: 224x

Zmluva 2_2011 o poskytnutí dotácie MOMS Stiahnuté: 212x

Rozhodnutie o zmene projektu č. 033/1.2/2011 - schválenie žiadosti č.2 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 274x

Zmluva 3_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 233x

Zmluva 1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 231x

Zmluva 2/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 215x

Zmluva 3/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 212x

Darovacia zmluva pre ZŠ - Ústav informácií a prognóz školstva Stiahnuté: 217x

Zmluva 4/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FÚ Stiahnuté: 231x

Zmluva 1/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 230x

Zmluva 2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 233x

Zmluva 3/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 215x

Dohoda 4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 219x

Dohoda 1/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 221x

Dohoda 2/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 217x

Dohoda 5/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 232x

Dohoda 3/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 227x

Stránka