Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Dovateľské zmluvy

Rok 2011

Revitalizácia centrálnej zóny_Dodatok č 1 verejné obstarávanie Stiahnuté: 187x

Revitalizácia centrálnej zóny_Dodatok č 2 projektová dokumentácia Stiahnuté: 209x

Mediatel - uverejnenie inzercie Stiahnuté: 192x

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy_100705781ZoP Stiahnuté: 182x

Zmluva o dodávke služieb_CKP Levoča_externý manažment II_MŠ Stiahnuté: 182x

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo - Milan Glevický - publicita projektu Stiahnuté: 194x

Revitalizácia centrálnej zóny obce - ZoD na stavebné práce Stiahnuté: 209x

Memorandum o porozumení Spišská katolícka charita - Obec Stiahnuté: 292x

Revitalizácia centrálnej zóny_Dodatok č. 2 verejné obstarávanie Stiahnuté: 175x

Revitalizácia verejného priestranstva na parcele 106/3 Stiahnuté: 289x

Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Stiahnuté: 224x

ZoD 02_11 - zabezpečenie dokumentácie stavby pre územné konanie Stiahnuté: 188x

Spracovanie UPN - Zmeny a doplnky č.2 Stiahnuté: 202x

Dodatok č.1 k ZoD 2010/GD/01/001-Detské ihrisko pri MŠ Stiahnuté: 196x

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Ku Kremni Stiahnuté: 200x

Dodatok č.2 k zmluve 15_2010 Kanalizácia a ČOV_4 stavba Stiahnuté: 198x

Dodatok č.3 k zmluve 36_2009 Kanalizácia a ČOV_ 1 stavba Stiahnuté: 198x

Zmluva o pripojení - Slovak Telekom Stiahnuté: 214x

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - Potočná 37_1 Stiahnuté: 204x

Dodatok k zmluve o pripojení - Slovak Telekom - zmena volacieho programu Stiahnuté: 204x

Stránka