Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Dovateľské zmluvy

Rok 2012

Zmluvo o dielo - spracovanie projektu pre Environment. fond Stiahnuté: 210x

ZoD č. 16-2012 SO 600 Splašková kanalizácia ul Javorová Stiahnuté: 200x

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom Stiahnuté: 208x

Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku obce č. 300/07/AZ/DKaČOV Stiahnuté: 236x

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na dodanie prác č. 01/2011 Stiahnuté: 199x

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 100755155ZoP Stiahnuté: 217x

Dodatok č. 13 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. 6000/2002/V-19 Stiahnuté: 181x

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZoP/2012/363-BZ Stiahnuté: 230x

Dodatok k zmluve o dodávke plynu Stiahnuté: 205x

Mandátna zmluva 27/2012 o obstaraní záležitostí investora Stiahnuté: 228x

Dodatok č.1 z zmluve 1/2011 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Stiahnuté: 202x

Rok 2011

Zmluva o dodávke služieb_CKP Levoča_externý manažment I_MŠ Stiahnuté: 205x

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností Stiahnuté: 202x

Zmluva o poskyt. služieb_informačný systém samosprávy Stiahnuté: 205x

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 12_2009_Stavebný dozor Kanalizácia a rozšírenie kapacity ČOV Stiahnuté: 323x

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb_Riadenie projektu Stiahnuté: 201x

Dodatok č.1 k zmluve 15/2010 Stavebné práce Kanalizácia a ČOV_4.stavba Stiahnuté: 301x

Dodatok č.2 k zmluve 36/2009 Stavebné práce Kanalizácia a ČOV_ 1 stavba Stiahnuté: 217x

Revitalizácia centrálnej zóny_MZ03_stavebný dozor Stiahnuté: 231x

Revitalizácia centrálnej zóny_Dodatok č 1 externý manažment Stiahnuté: 189x

Stránka