Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dufart

Užitočné odkazy

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Dovateľské zmluvy

Rok 2013

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 001/O/2009 Stiahnuté: 211x

Licenčná zmluva o poskytovaní služieb č. 3222012 Stiahnuté: 201x

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy 100760351 Stiahnuté: 219x

Zmluva o výkone traktorových prác Stiahnuté: 224x

ZoD 2/2013 Revitalizácia verejného priestranstva v obci Spišský Štvrtok (DRIŽ) Stiahnuté: 206x

Zmluva na poskytnutie služby Stiahnuté: 226x

Zmluva o dielo 3/2013 - stavba "Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu a obecného úrad Stiahnuté: 206x

Mandátna zmluva 10/2013 o obstaraní záležitostí investora Stiahnuté: 206x

Zmluva 03/13 na zabezpečenie dokumentácie pre územné konanie Stiahnuté: 214x

Zmluva o uverejnení inzercie v Zlatých stránkach Stiahnuté: 210x

Zmluva o dielo na odvodnenie dažďových vôd z ul. Záhradnej Stiahnuté: 227x

MZ 183/2013 - výkon inžinierskej činnosti Stiahnuté: 201x

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9900625785 - ISDN Stiahnuté: 246x

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 9900105260 - MŠ Stiahnuté: 272x

Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny Stiahnuté: 209x

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny pre šk. rok 2013/2014 Stiahnuté: 200x

Zmluva o spolupráci - Komunálna poisťovňa Stiahnuté: 224x

Zmluva o kúpe mlieka a mliečnych výrobkov - Školský mliečny program Stiahnuté: 233x

Zmluva o vzájomnej spolupráci 01-09-2013 Stiahnuté: 199x

Mandátna zmluva 184/2013 - výkon technického dozoru mandanta Stiahnuté: 208x

Stránka