Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Kostol

Užitočné odkazy

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Dovateľské zmluvy

Rok 2015

Rámcová zmluva o výkone exekúcie Stiahnuté: 204x

Rok 2014

Zmluva o postupení práv a prevzatí záväzkov - Zmena stavebníka č. ZoP/2013/344-PP Stiahnuté: 253x

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. ZoP/2013/344 Stiahnuté: 220x

Dodatok č.4 k zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 564/05/VKI/DV,DK Stiahnuté: 209x

Zmluva o poskytovaní IT služieb Stiahnuté: 214x

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS 0000627932L Stiahnuté: 212x

Zmluva o reklame - UNIQA poisťovňa a.s. Stiahnuté: 200x

Zmluva o výkone traktorových prác 2014 Stiahnuté: 195x

ZoD - Revitalizácia okolia Domu smútku Stiahnuté: 177x

Mandátna zmluva č. 187/2014 - technický dozor Dom smútku Stiahnuté: 254x

ZoD 02/14 na spracovanie projektovej dokumentácie - Oprava havarijného stavu strechy ZŠ Stiahnuté: 198x

Dodatok č. 14 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO č. 6000_2002_V-19 Stiahnuté: 200x

Zmluva o uskutočnení vystúpenia - FS Vagonár Stiahnuté: 209x

Zmluva o vystúpení - FS Čačinare Stiahnuté: 229x

Zmluva o účinkovaní - DKD DRaK Stiahnuté: 191x

ZoD 2014/GD/01/022 - Rozšírenie vozovky MK Krátka Stiahnuté: 190x

Rámcová kúpna zmluva - Miva Market s.r.o., Smižany Stiahnuté: 213x

Zmluva o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby Stiahnuté: 236x

Rámcová zmluva o výkone servisných služieb na komunálnu techniku Stiahnuté: 473x

Dodatok č.1 k ZoD Revitalizácia domu smútku a jeho okolia Stiahnuté: 191x

Stránka