Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pohrebníctvo

 

Zodpovedný zamestnanec:  Janka Jurčová
tel.: 053/45 98  222
e-mail: dane@spisskystvrtok.sk

 

Právny základ:

 

Prevádzkovateľ pohrebiska:    Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4,  053 14  Spišský Štvrtok. 

 

Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.

  • v období od 16. apríla do 15. októbra:       od 8,00 hod. do 20,00 hod.
  • v období od 16. októbra do 15 apríla:        od 8,00 hod. do 18,00 hod.
  • v deň Pamiatky zosnulých:                       od 7,00 hod. do 21,00 hod.
    (vrátane predchádzajúcej soboty a nedele)

 

Základné pravidlá:

  1. Prevádzkovateľ pohrebiska prenajíma hrobové (alebo urnové) miesto podľa schváleného plánu hrobových miest, ktorý tvorí prílohu č. 2 prevádzkového poriadku.
  2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Ku každému hrobovému miestu musí byť uzatvorená nájomná zmluva a zaplatený poplatok za nájom.
  3. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

 

Poplatky: 

Hrobové miesto:

 

Vykopanie a zasypanie hrob

70,00 eur

 

 

Nájomné za hrobové miesto:

 

hrob na dobu 10 rokov

4,00 eur

dvojhrob na dobu 10 rokov

8,00 eur

jednohrobka na dobu 20 rokov 

35,00 eur

dvojhrobka na dobu 20 rokov

70,00 eur

 

 

Za užívanie Domu nádeje

(prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení, príprava a použitie obradnej siene, spotreba elektrickej energie a plynu, upratovanie domu nádeje

34,00 eur

Prechodné uloženie zomrelých v chladiacom zariadení 

8,30 eur