Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Pohrebné podporné združenie


Pohrebné podporné združenie Slovenska - Ústredie Betliar, Zlatá 134, 049 21 Betliar pôsobí na území celej Slovenskej republiky. Pobočka č. 195 Spišský Štvrtok bola založená v roku 1969 ako pobočka Pohrebného podporného združenia Slovenska.

Združenie nesleduje žiadne komerčné ciele, jeho poslaním je byť humánnou ustanovizňou, ktorá  prerozdeľuje prijaté členské príspevky členov. Svoju činnosť vykonáva pomocou obetavých funkcionárov a nadšencov pre tieto humánne ciele. Najviac sa zatiaľ podarilo presadiť v týchto troch lokalitách: Gemer, Spiš a Hron, kde je najviac pobočiek ako aj najväčšie pobočky. K 31.3.2011 boli najväčšie pobočky tieto: Spišská Nová Ves  (2248 členov), Levoča (2171 členov), Čierny Balog (1981 členov), Smižany (1431 členov), Brezno (1287 členov), Krompachy (1157 členov), Rožňava (1017 členov),  Turňa nad Bodvou (992 členov), Dobšiná (986 členov), Kežmarok (902 členov), Zvolen (853 členov), Gemerská Poloma (832 členov) a Betliar (748 členov)  Celkový počet pobočiek k 1.1.2013 je 213.

K 01.01.2013 pobočka Spišský Štvrtok má 38 členov.
 

Cieľ a poslanie združenia:

V prípade úmrtia člena združenia pomáhať pozostalým po členoch zabezpečiť dôstojný pohreb zosnulého a to bez ohľadu na národnosť, náboženské presvedčenie alebo jeho sociálne postavenie.

Členom Pohrebného podporného združenia sa môže stať každý občan Slovenskej republiky a Európskej únie vo veku od 18 do 55 rokov života.
 

Podmienky členstva:
1. Vstupný vek a zápisné
(zápisné sa uhradí pri podpise prihlášky):

Vstupný vek Zápisné - poplatok /EUR
18 - 35 rokov 0
35 - 45 rokov 5.00
45 - 55 rokov 10.00


2. Výška podpory pri úmrtí člena združenia

Počet rokov

členstva v PPZ

Výška podpory / EUR
do 5 rokov 100.00
od 5 do 10 rokov 150.00
od 10 do 15 rokov 200.00
nad 15 rokov 285.00


3. Členský príspevok

Ročný členský príspevok        10,00 Eur (členské príspevky sa platia naraz za celé obdobie - kalendárny rok, najneskôr do 30. júna)
   
Pohrebné podporné združenie Slovenska, pobočka Spišský Štvrtok - členovia výboru pobočky: Ján Jadut, predseda
Ing. Anna Bajtošová, tajomník
Jaroslav Bajtoš, pokladník
   
Informácie a kontakt: Jaroslav Bajtoš
Partizánska 42/8
Spišský Štvrtok
Tel. 053/4598357