Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Škola, sídlo:

Základná škola, Školská 255/6, 053 14  Spišský Štvrtok

Dátum zriadenia školy:

01.04.2002

Školský obvod:

Spišský Štvrtok, Dravce

Riaditeľ školy:

Mgr. Ľudmila Barlová (od r. 2015)

Webové sídlo školy:

http://zsspisskystvrtok.edupage.sk/

Forma hospodárenia školy:

rozpočtová organizácia obce s právnou subjektivitou

Kontakt škola:

riaditel@zsspistv.edu.sk, tel. 053 45 98 224

Kontakt školská jedáleň:

tel. 053 45 98 036

 

logo skolaZákladná škola je plnoorganizovaná, umiestnená je v troch spojených budovách - stará škola (1962), telocvičňa (1989) a nová prístavba so školským klubom a jedálňou (1998).

V roku 2010 bola ukončená rozsiahla rekonštrukcia školy. V rámci projektu „Moderná škola 21. storočia“ sa vymenili okná, dvere, nová elektrická inštalácia, vymenila sa strešná krytina na starej škole, v telocvični bola uložená nová podlaha. Celá škola bola zateplená a spolu s telocvičňou dostala novú fasádu. Škola bola vybavená novou výpočtovou technikou, vybavila sa jazyková  a chemická učebňa. Vybudovalo sa tiež nové oplotenie školy.

Škola vždy dosahovala dobré výchovno-vyučovacie výsledky. Vychovala veľké množstvo stredoškolsky i vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Dobré výsledky dosahovala aj v záujmovej činnosti, v športe (hokej a futbal), v kultúrnej činnosti (divadlo, spevácke a tanečné súbory, recitačné preteky) a v iných činnostiach.

Aj keď patríme do socioekonomicky slabého regiónu, škola je vďaka projektom (Infovek, Otvorená škola, Strom života, Počítače pre školy) materiálne dobre zabezpečená. Svojím vybavením a zariadením slúži nielen žiakom školy počas vyučovania, ale aj verejnosti - telocvičňa a učebňa IKT s prístupom na internet.

K zariadeniam školy patrí školský klub detí, školská jedáleň s výdajňou v materskej škole, integrovaná knižnica a centrum voľného času.

V škole je elokovaná Súkromná základná umelecká škola ROSNIČKA.

 

Vývoj počtu žiakov v základnej škole od roku 2002

Školský rok

2002
/2003

2003
/2004

2004
/2005

2005
/2006

2006
/2007

2007
/2008

2008
/2009

2009
/2010

2010
/2011

2011
/2012

2012
/2013

2013
/2014

2014
/2015

 
 

Počet žiakov

345

333

338

324

323

308

329

316

312

287

284

271

249

 

 

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina - dodatok č. 1