Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Škola, sídlo:

Materská škola, Obrancov mieru 398/1, 053 14  Spišský Štvrtok

Dátum zriadenia školy:

v zriaďovacej pôsobnosti obce od 01.04.2002

Riaditeľ školy:

Mgr. Mária Bartošová (od r. 2009)

Webové sídlo školy:

 

Forma hospodárenia školy:

Škola nemá právnu subjektivitu

Kontakt škola:

materska.skola@spisskystvrtok.sk  tel. 0911 86 65 65 

FB profil: FB

 

Materská škola v obci bola založená 15. 8. 1948. V súčasnosti má tri triedy s celodennou výchovnou starostlivosťou. Navštevuje ju 66 detí (šk. r.2019/2020). Pre pobyt detí má materská škola nasledovné priestory:

I. trieda 12 m x 8,20 m / herňa + spálňa / zodpovedá počtu 22 deťom

II. trieda 9 m x 8,10 m / herňa + spálňa / zodpovedá počtu 21 deťom

III. trieda 9 m x 6,30 m //herňa + spálňa / zodpovedá počtu 20 deťom

Triedy majú samostatne zrekonštruované sociálne zariadenia s požadovaným počtom umývadiel a detských záchodových mís, ktoré sú oddelené ľahkými priečkami. Materská škola má samostatnú jedáleň. Stravovanie detí je zabezpečené zo školskej jedálne pri ZŠ v súlade s denným poriadkom. Za kvalitu, predpísané množstvo stravy a za pitný režim zodpovedá vedúca školskej jedálne. 

Zamestnanci

Mgr. Mária Bartošová – riaditeľka materskej školy

Bc. Mária Biroščáková – učiteľka materskej školy

Viera Lesičková – učiteľka materskej školy

Mgr. Martina Kukurová - učiteľka materskej školy

Mgr. Denisa Zacherová – učiteľka materskej školy

Mgr. Martina Hovančík – učiteľka materskej školy

Marta Bajtošová – upratovačka, školníčka 

 

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina - dodatok č. 1