Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť webovej stránky, jej obsah sa upravuje.

Hasičský zbor

Je ťažko hodnotiť takú činnosť', ktorá sa nedá zdokumentovať. Zo všelijakej časovo neusporiadanej agendy som usúdil, že Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štvrtku bol založený asi roku 1886 a mal 32 členov. Jeho základnou protipožiarnou technikou bola ručná striekačka, 4 savice, 4 hadice, 3 prúdnice a 2 trhacie háky. Až po viacerých rokoch od založenia si členovia postupne zakúpili uniformy, prilby, opasky a sekerky z rôznych darov a zbierok.

Zbor si pre svoje účely a uskladnenie všetkej techniky asi roku 1925 postavil zbrojnicu poniže kláštora. Bola to miestnosť asi 6 x 6 m s eternitovou strechou a sušiacou vežou. Na dopravu striekačky a najnutnejšej obsluhy 6-10 mužov k požiaru existoval poradovník gazdov, ktorí museli poskytnúť' konský poťah v ktoromkoľvek čase bezplatne.

Ručná striekačka slúžila do roku 1950. Na jar toho roku bola na veľkej slávnosti posvätená nová motorová striekačka DS-12 s výkonom až 120 1/min. V roku 1955 zbor dostal požiarne vozidlo DVS-8 Tatra, ďalšiu motorovú striekačku PS-8 o výkone 800 1/min, vybavenie požiarneho vozidla a inú výzbroj. Odvtedy bolo možné pri požiaroch zasahovať veľmi rýchlo a na väčšie vzdialenosti.

Spomínaná zbrojnica po nijakej stránke nevyhovovala novým potrebám, preto požiarnici za pomoci vtedajšieho MNV postavili pri MNV novú zbrojnicu, do ktorej sa v auguste 1958 nasťahovali. Stará zbrojnica ešte nejaký čas slúžila ako predajňa mäsa a potom bola zlikvidovaná.

V roku 1975 zbor dostal požiarnu striekačku PPS-12 s celkovým vybavením a dovtedajšiu striekačku DS-12 vyradil a dal do používania miestnemu JRD.

Hasičský zbor mal vždy dosť členov, lebo sa stále omladzoval. Velitelia a funkcionári pravidelne organizovali cvičenia a udržiavali techniku v takom stave, aby pri požiari bolo možné kedykoľvek účinne zasiahnuť. V posledných tridsiatich rokoch členská základňa bola tak vysoká, že okrem družstva mužov sa vytvorili i družstvá žien, dorastencov a dorasteniek. Tieto družstvá sa zúčastňovali na rôznych okrskových, obvodových, okresných, krajských i celoštátnych súťažiach a prehliadkach. Podľa dostupných dokladov v rokoch 1954-1981 ich bolo 47, z toho v Spišskom Štvrtku osem. Najväčší úspech družstvo mužov dosiahlo v apríli 1963, kedy postúpilo do celoštátneho kola a v roku 1955 družstvo žien v Brne získalo 4. miesto. Aj v posledných rokoch sa tunajší požiarny zbor každoročne prezentuje na verejnosti.

Od postavenia novej zbrojnice prešlo iba 20 rokov a už aktívni funkcionári a členovia zbrojnicu prebudovali tak, že previedli prístavbu a na doterajšiu postavili poschodie. Tak získali rokovaciu miestnosť a ďalšie chýbajúce priestory. Jej slávnostné otvorenie spojené s hasičským balom sa uskutočnilo 30. decembra 1977. Vtedy požiarnici prevzali i nové špeciálne vozidlo CAS-25, cisternovú automobilovú striekačku s obsahom 3500 I/min vody a 200 1/min peny.

Podľa dostupných materiálov od roku 1886 do roku 1981 bolo v dedine 16 požiarov a 5 lesných požiarov. V záznamoch je spomínaný i veľký požiar v roku 1869. Medzi veľké požiare sa počíta rok 1902, kedy zhorel Vyšný koniec, v roku 1907 stred dediny, v roku 1921 Rínok, v roku 1926 opäť stred dediny, v roku 1932 zhorela polovica Huštáku a v rokoch 1931 a 1935 zhorel i Panský dvor. Podľa výjazdovej knihy požiarny zbor od roku 1952 do roku 1980 vypomáhal pri požiaroch 24 krát do okruhu 10 km. V posledných rokoch požiarnici ročne asi 10 krát zasahovali pri rôznych malých požiaroch a lesných požiaroch.

Steny požiarnej zbrojnice zdobia mnohé ocenenia, diplomy a medaily za rôzne súťaže, za pracovné výsledky, za obetavosť, za vernosť požiarnemu zboru a za príkladnú prácu. Mnoho členov stalo sa nositeľmi viacerých ocenení, vyznamenaní a povýšení.


Podľa záznamov od založenia zboru dodnes veliteľmi zboru boli:

 • Ján Sagula: 12 rokov 1886-1898
 • Jozef Petrek: 14 rokov 1898-1912
 • Jozef Bajtoš: 6 rokov 1912-1918
 • Jozef Bajtoš: 10 rokov 1918-1928
 • Štefan Sagula: 4 roky 1928-1932
 • Ján Bajtoš: 12 rokov 1932-1944
 • Ján Bajtoš: 4 roky 1944-1948
 • Jozef Sarišský: 4 roky 1948-1952
 • Štefan Petrovič: 1 rok 1952-1953
 • Jozef Lesňák: 2 roky 1953-1955
 • Štefan Sagula: 17 rokov 1955-1972
 • Jozef Toporcer: 3 roky 1972-1975
 • Štefan Sagula: 3 roky 1975-1978
 • Jozef Petrek: 12 rokov 1978-1990
 • Štefan Neuvirth: 7 rokov 1990-


O úspechy požiarneho zboru sa pričinili aj predsedovia Zboru požiarnej ochrany ako spoločenskej organizácie vtedajšieho Národného frontu. V rokoch 1978-1990 to bol František Dunčko, po ňom tri roky Vladimír Pollák a od roku 1993 funkciu predsedu vykonáva Pavol Dunčko. V roku 1986 sa konali skromné oslavy 100. výročia založenia požiarneho zboru spojené s prehliadkou starej požiarnickej techniky a s ukážkami cvičenia. No oslavy 110. výročia založenia DPZ v roku 1996 už boli na vysokej organizačnej úrovni, za čo si usporiadatelia vyslúžili veľkú pochvalu. Ku cti DPZ slúži, že vo svojej kronike majú spracované dejiny požiarnikov obce a kroniku sústavne dopĺňajú.

Obec

Farské oznamy

ekostol.sk

Ochrana osobných údajov

Odvoz odpadov

September2020
Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22
23 24 25 26 27
28
29 30 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Dolný Spiš

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom