Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023

Priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023

Informácia k podávaniu priznania k dani z nehnuteľností a miestnym daniam.

Obec Spišský Štvrtok  ako príslušný správca dane z nehnuteľností oznamuje a pripomína svojim občanom, že povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, resp. podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2023 má každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nadobudla alebo previedla nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpa, predaj, darovanie, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.), alebo u nej  nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrubenie dane (vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu stavby a pod.).

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností však podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2022 zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, čiže tí daňovníci, ktorí v roku 2022 napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť, nemajú už nehnuteľnosť v nájme alebo v správe alebo ju prestali užívať a boli ako užívatelia na účely dane z nehnuteľností považovaní za daňovníkov. Takýto daňovníci v tlačive vyznačia, že podávajú čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností  na rok 2023 sa doručuje správcovi dane – Obci Spišský štvrtok najneskôr do  31.1.2023 na tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za  predajné automaty a k dani  za nevýherné hracie prístroje,“ ktoré je k dispozícii na obecnom úrade , resp. na stránke  Ministerstva financií SR: www.finance.gov.sk   

V prípade, že daňovník tlačivo zašle poštou, rozhodujúci je dátum prevzatia zásielky na pošte.

 

Ak počas roka daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. To znamená od času, kedy sa stal majiteľom tejto nehnuteľnosti na základe dražby či dedenia.

Ak počas roka vznikne alebo zanikne  daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, daňovník je povinný  podať priznanie k týmto typom daní najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku  tejto daňovej povinnosti, na predpísaných daňových tlačivách.

Priznanie je možné podať osobne na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku, zaslať poštou alebo elektronicky.

Dátum vloženia: 23. 1. 2023 14:36
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 1. 2023 14:47
Autor: Janka Jurčová

Aktuálne

Prihlásenie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 17:00
Piatok
8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Dolný Spiš

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Január 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27
28 29 30
31 1
2 3
4 5 6 7 8
9 10
11 12 13 14 15
16 17
18 19 20 21 22
23 24
25
26 27 28 29
30 31
1 2 3 4 5

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať