Obecné noviny

Projekty

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Oprava kanalizácie na ul. Sadovej - jún 2017

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Spišský Štvrtok - zrušené

2015

1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2009 o sociálnych službách

Zrušené nariadením 1/2016

1_2015_dodatok 4_2009 o socialnych sluzbach.pdf

3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní školských zaridení

Zrušené nariadením 3/2016

3_2015.pdf

2014

3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní skôl a školských zariadení

Zrušené nariadením 3/2016

3_2014.pdf

4/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2009 o úhradách za sociálne služby

Zrušené nariadením 1/2016

4_2014_dodatok k 4_2009 o socialnych sluzbach.pdf

5/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 1/2014 o financovaní skôl a školských zariadení

Zrušené nariadením 3/2016

5_2014.pdf

2013

2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane BRO na území obce

Zrušené nariadením 2/2016

2_2013 o nakladaní s odpadmi.pdf

2012

8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené nariadením 6/2014

VZN 8_2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady .pdf

7/2012 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 7/2014

VZN 7_2012 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok .pdf

6/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2009 o určeni výšky dotácie na MŠ a školské zariadenia

Zrušené nariadením 1/2014

VZN 6_2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5_2009 o urceni vysky dotacie na MS a skolske zariadenia .pdf

4/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6_2011 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce

Zrušené nariadením 8/2012

VZN 4_2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6_2011 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady na území obce.pdf

3/2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 06_2008 o miestnych daniach na území obce Sp. Štvrtok

Zrušené nariadením 7/2012

VZN 3_2012 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 06_2008 o miestnych daniach na území obce Sp. Štvrtok.pdf

2011

6/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené nariadením 8/2012

VZN 6_2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady.pdf

4/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4_2009 o úhradách za sociálne služby

Zrušené nariadením 1/2016

VZN 4_2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4_2009 o úhradách za sociálne služby.pdf

3/2011 o nakladaní s odpadom s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 2/2013

VZN 3_2011 o nakladaní s odpadom s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok.pdf

2010

8/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 6/2014

8_2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.pdf

6/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4-2009 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 1/2016

6_2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4-2009 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišský Štvrtok .pdf

2009

5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku materskej školy a školských zariadení

Zrušené nariadením 1/2014

5_2009 o určení výšky dotácie na prevádzku materskej školy a školských zariadení.pdf

4/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 1/2016

4_2009 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Spišský Štvrtok.pdf

1/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2008 poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 1/2013

VZN1_2009, ktorým sa mení VZN 8_2008.pdf

2008

8/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 1/2013

8_2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok .doc

Stránka