Obecné noviny

Projekty

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Spišský Štvrtok v súlade so zákonom a Všeobecne záväzným nariadením obce Spišský Štvrtok, organizuje v našej obci jarný zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa  uskutoční v dňoch 15. mája 2017 a 16. mája 2017.

Kontajnery budú pristavené na ul. Poľnej ( pri bytovkách) a na voľnom priestranstve na   ul.  Lúčnej.

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať  predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad,  ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

Vyvesené: 10. 5. 2017

Dátum zvesenia: 26. 5. 2017

Späť