Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Oprava elektrického kábla Dom smútku - február 2017

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Spišský Štvrtok v súlade so zákonom o odpadoch  a všeobecne záväzným nariadením obce , organizuje v našej obci jesenný zber veľkoobjemového odpadu, ktorý sa  uskutoční v dňoch

                                                                6. novembra 2017  a  7. novembra 2017.

Kontajnery budú pristavené na ul. Poľnej ( pri bytovkách) a na ul. Obrancov mieru (voľné priestranstvo pred RD p. Ladislava Mirgu). 

Do veľkoobjemového odpadu je možnosť dávať  predmety, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je starý nábytok, sanita, koberce, matrace a podobne.
Do veľkoobjemového odpadu nepatrí odpad, ktorý je možné odovzdať podľa kalendára zvozu ako triedený separovaný odpad – plasty, papier, sklo, kovy, ďalej sem nepatrí komunálny odpad, nebezpečný odpad,  ďalej biologický odpad, haluzina, orezané kríky, stromy.

Prosíme občanov, aby rešpektovali uvedené pokyny.

Vyvesené: 5. 10. 2017

Dátum zvesenia: 7. 11. 2017

Späť