Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

01/2018-Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome.

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.03.2018

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok - mimoriadne, ktoré sa uskutoční dňa

 

19. marca 2018, t. j. v pondelok  o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

 

 

Program: 

  1. Otvorenie.
  2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
  3. Schválenie programu zasadnutia.
  4. Prerokovanie možností dofinancovania výstavby vodovodu IBV Iliašovská cesta – SO 05/1 Vodovod.
  5. Prerokovanie možností prevodu vlastníctva existujúcej vodovodnej siete.
  6. Záver.

 

 

Ing. Ján Greš, starosta obce

Vyvesené: 12. 3. 2018

Dátum zvesenia: 28. 3. 2018

Späť