Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Posedenie pri knihe (2016)

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 09.05.2018

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov zvolávam 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok - mimoriadne, ktoré sa uskutoční dňa

 

09. mája 2018, t. j. v stredu  o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

 

Program: 

  1. Otvorenie.
  2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
  3. Schválenie programu zasadnutia.
  4. Predloženie žiadosti na rekonštrukciu telocvične a odsúhlasenie spolufinancovania.
  5. Záver.

 

Ing. Ján Greš, starosta obce

Vyvesené: 7. 5. 2018

Dátum zvesenia: 23. 5. 2018

Späť