Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Otvorenie gymnastickej sály 12.01.2017

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 06.11.2017

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov zvolávam 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok - mimoriadne, ktoré sa uskutoční dňa

 

06. novembra 2017, t. j. v pondelok  o 18:00 hod.

na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

 

Program: 

  1. Otvorenie.
  2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
  3. Schválenie programu zasadnutia.
  4. Schválenie predloženia žiadosti na projekt „ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební – oprava uznesenia 23/2017.
  5. Záver.

 

Ing. Ján Greš, starosta obce

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 22. 11. 2017

Späť