Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

02-05/2018 Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Spišský Štvrtok - Zmeny a doplnky č. 4

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

ZMENY A DOPLNKY č. 04

 

Územný plán obce Spišský Štvrtok bol schválený Obecným zastupiteľstvom v roku 2003. V rokoch 2010 – 2017 boli spracované a schválené zmeny a doplnky ÚPN obce č. 01 – 03.  V zmysle § 19b, § 30 - 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obec Spišský Štvrtok

dňom 15. januára 2018

začína obstarávanie Územného plánu obce Spišský Štvrtok – Zmeny a doplnky č. 04.

Na základe uznesenia OZ č. 61/2017 z 11.12.2017 je cieľom obstarania Zmien a doplnkov č. 4 ÚPN obce Spišský Štvrtok komplexná aktualizácia územného plánu.

 

Schéma riešených lokalít je zverejnená na www.spisskystvrtok.sk.

  

Vyzývame občanov obce Spišský Štvrtok, aby

v termíne od 15. januára 2018 do 15. februára 2018

 

poskytli podklady a informácie, týkajúce sa katastrálneho územia obce a aby doručili písomné požiadavky a námety na riešenie územného plánu na adresu Obecného úradu Spišský Štvrtok.

 

Ing. Ján GREŠ, starosta obce

 

Oznámenie

Schéma riešených lokalít

 

 

Vyvesené: 15. 1. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Späť