Obecné noviny

Projekty

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Stretnutie seniorov 15.10.2017

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Ostatné zmluvy

Dotácie, granty, dary

Rozhodnutie o zmene projektu č.016/1.2/2010- schválenie žiadosti č.1 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 69x

Zmluva 1_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 65x

Revitalizácia centrálnej zóny_Zmluva o NFP Z2214012056401 Stiahnuté: 69x

Zmluva o poskytnutí NFP č.0400017 - Oáza detskej radosti 2 Stiahnuté: 70x

Zmluva 2_2011 o poskytnutí dotácie MOMS Stiahnuté: 61x

Rozhodnutie o zmene projektu č. 033/1.2/2011 - schválenie žiadosti č.2 (Kanalizácia a ČOV) Stiahnuté: 97x

Zmluva 3_2011 o poskytnutí dotácie OŠK Stiahnuté: 67x

Zmluva 1/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 69x

Zmluva 2/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 62x

Zmluva 3/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 62x

Darovacia zmluva pre ZŠ - Ústav informácií a prognóz školstva Stiahnuté: 59x

Zmluva 4/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FÚ Stiahnuté: 65x

Zmluva 1/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre OŠK Stiahnuté: 58x

Zmluva 2/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre FS Štvrtočan Stiahnuté: 70x

Zmluva 3/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre MOMS Stiahnuté: 63x

Dohoda 4/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 59x

Dohoda 1/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 58x

Dohoda 2/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 61x

Dohoda 5/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 72x

Dohoda 3/2013 o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ Stiahnuté: 65x

Stránka