Obecné noviny

Projekty

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Stretnutie seniorov 15.10.2017

Obsah

Archív zmluvy, faktúry, objednávky

Dovateľské zmluvy

Rok 2015

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora Spišský Štvrtok Stiahnuté: 106x

Rámcová kúpna zmluva - Tehelňa Stova spol. s r.o. Stiahnuté: 82x

Zmluva o výkone traktorových prác 2015_HOR Stiahnuté: 71x

Zmluva o výkone traktorových prác 2015_Dufart Stiahnuté: 71x

ZoD na spracovanie PD - kanalizácia, vodovod Široké Stiahnuté: 73x

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia fasády Domu smútku Stiahnuté: 70x

Zmluva o uverejnení inzercie - Mediatel Stiahnuté: 79x

Dodatok č. 1 k ZoD 2014/GD/01/022 Stiahnuté: 73x

Zmluva o dielo - Výmena okenných a dverných výplní domu smútku Stiahnuté: 88x

ZoD č. PD_IKF_22/05/2015 - Svetelnotechnická štúdia verejného osvetlenia Stiahnuté: 84x

Zmluva o dielo - Rozšírenie kanalizácie Ku Kremni Spišský Štvrtok Stiahnuté: 75x

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 77x

Mandátna zmluva č. 199/2015 - inžinierska činnosť stavba: Autobusová zastávka Stiahnuté: 86x

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Stiahnuté: 75x

Dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 3.6.2015 - Rozšírenie kanalizácie Ku Kremni Stiahnuté: 65x

ZoD na stavbu "Autobusová zastávka Spišský Štvrtok" Stiahnuté: 75x

ZoD na vyhotovenie žiadosti o FP pre fondy EÚ Stiahnuté: 82x

Mandátna zmluva na verejné obstarávanie stavby: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia Stiahnuté: 74x

ZoD autorská 1_A - Dr. Ivan Chalupecký Stiahnuté: 78x

ZoD autorská 2_A - PhDr. František Žifčák Stiahnuté: 90x

Stránka