Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Spišský Štvrtok

 

Vážení priatelia, obyvatelia obce i návštevníci.

 

Srdečne Vás vítam na nových stránkach našej obce - obce Spišský Štvrtok.

Cieľom týchto stránok je informovať Vás o živote v obci, o jej histórii, súčasnosti, ale aj o plánoch do budúcnosti. Pre obyvateľov obce Spišský Štvrtok budú tieto stránky slúžiť ako informačné médium o aktuálnom dianí v obci.

Nájdete tu kontakty na pracovníkov obecného úradu a členov obecného zastupiteľstva, na ktorých sa môžete obracať so svojimi problémami, pripomienkami a návrhmi. Taktiež tu nájdete zverejňovanie objednávok, zmlúv, faktúr a profil verejného obstarávateľa.

Stránky budú slúžiť aj podnikateľským subjektom našej obce, budú informovať o ich podnikateľských aktivitách a tým pomáhať obyvateľom aj návštevníkom lepšie sa zorientovať v ponúkaných službách, v ponukách reštaurácií, relaxu, športového vyžitia aj kultúrnych akcií.

Novinkou je sprístupnenie informácií prostredníctvom modulu seniori, ktorým sa umožní jednoduchší prístup k aktuálnemu dianiu v obci.

Verím, že tieto stránky prispejú k lepšej propagácii našej obce a k skultúrneniu, oživeniu a zlepšeniu života v našej obci.

Ing. Ján Greš, starosta obce

Aktuálne informácie

01.05.2016 - 06.05.2016

Deň matiek

Základná škola a Materská škola v spolupráci s Obecným úradom v Spišskom Štvrtku Vás pozýva dňa 1. mája 2016 o 15,00 hod. do Kultúrneho domu v Spišskom Štvrtku na Deň matiek - program, ktorý pre Vás pripravili Vaše deti a vnúčatá.

Detail Kam za kulturou

30.04.2016 - 31.05.2016

Zápis do Materskej školy

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční od 30.04.2016 do 31.05.2016 v čase od 10:15 hod. do 12:30 hod. v Materskej škole v Spišskom Štvrtku.

Detail Aktivity v obci

22.04.2016 - 31.05.2016

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Detail Úradná tabuľa

10.03.2016 - 30.06.2016

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2016 - upozornenie

Detail Úradná tabuľa